Blog Archive

Thành phố Quảng Châu Quảng Châu là thủ phủ và là thành ph...

Xem thêm

Thành phố Bắc Kinh Bắc Kinh là thủ đô của nước Cộng hòa N...

Xem thêm
thanh-pho-vu-han-ho-bac-voi-truong-dai-hoc-cong-nghe-vu-han

Thành phố Vũ Hán Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung...

Xem thêm
thanh-pho-hang-chau-chiet-giang-vơi-truong-hoc-vien-ngoai-ngu-chiet-giang

Thành phố Hàng Châu Hàng Châu là một thành phố nằm trong ...

Xem thêm
thanh-pho-thanh-do-voi-dai-hoc-thanh-do

Giới thiệu thành phố Thành Đô Thành Đô là một thành phố t...

Xem thêm
thanh-pho-trung-khanh-voi-truong-dai-hoc-trung-khanh

Giới thiệu thành phố Trùng Khánh Trùng Khánh là một thành...

Xem thêm

Giới thiệu Thành phố Côn Minh Côn Minh là thủ phủ tỉnh Vâ...

Xem thêm
thanh-pho-que-lam-quang-tay-voi-truong-dai-hoc-su-pham-quang-tay

Thành phố Quế Lâm – Quảng Tây Quế Lâm là một địa cấp thị ...

Xem thêm

THÀNH PHỐ NAM NINH – QUẢNG TÂY Đi Nam Ninh Trung Qu...

Xem thêm

Tại sao nên chọn du học Trung Quốc? Trung Quốc là nước có...

Xem thêm

Du học – Có nên đi du học quá sớm???      Đây là mộ...

Xem thêm