Blog Archive

Thành phố Quảng Châu Quảng Châu là thủ phủ và là thành ph...

Xem thêm

“Năm viện bốn khoa” – Đại thần trong giới học Luật Trung ...

Xem thêm

Lan Đại (Đại học Lan Châu) và những kỉ niệm (online) đáng...

Xem thêm
thanh-pho-vu-han-ho-bac-voi-truong-dai-hoc-cong-nghe-vu-han

Thành phố Vũ Hán Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung...

Xem thêm
thanh-pho-thanh-do-voi-dai-hoc-thanh-do

Giới thiệu thành phố Thành Đô Thành Đô là một thành phố t...

Xem thêm
thanh-pho-trung-khanh-voi-truong-dai-hoc-trung-khanh

Giới thiệu thành phố Trùng Khánh Trùng Khánh là một thành...

Xem thêm

Giới thiệu Thành phố Côn Minh Côn Minh là thủ phủ tỉnh Vâ...

Xem thêm

Trung Quốc luôn tự hào là đất nước có nhiều trường đại họ...

Xem thêm

Trung Quốc là đất nước với lịch sử hình thành lâu đờ...

Xem thêm
điểm ăn uống món ngon Việt trên đất Trung

Trung Quốc một đất nước có truyền thống ẩm thực lâu đời n...

Xem thêm