Có nên tham gia chương trình Học bổng Khổng Tử Online hay không

Có nên tham gia chương trình Học bổng Khổng Tử Online hay không