Các trường Đại học đã kết nối với Riba

Chúng tôi vinh dự khi trở thành nhà kết nối hàng đầu giữa các trường đại học Trung Quốc và học sinh Việt Nam. Hàng năm, chúng tôi đều tăng cường mở mối quan hệ, giao lưu, hợp tác với nhiều trường đại học tại Trung Quốc mới nhằm tạo thêm cơ hội và lựa cho cho các bạn học sinh khi xin học bổng du học Trung Quốc tại Riba.vn