Học sinh Trung Quốc dành bao nhiêu thời gian cho việc học tập?