NGỌC HUYỀN- SỰ KIỆN VINH DANH NGƯỜI THẮNG CUỘC 2021