SUỐI NƯỚC NÓNG – NƠI DỪNG CHÂN LÝ TƯỞNG CHO MÙA ĐÔNG