Tại sao nhiều người sau khi đến Trung Quốc đều rất yêu thích Trung Quốc?