169
Views

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC CSC 

HỆ TUYỂN SINH

 • Đại học
 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ

HẠN APPLY

 • Hạn apply đợt 1: 1/11/2023 – 30/12/2024 
 • Hạn apply đợt 2: 20/2/2014 – 30/4/2024

ĐIỀU KIỆN APPLY

1. Không mang quốc tịch Trung Quốc, sức khỏe tốt;

2. Đang không nhận học bổng khác;

3. Đối với hệ Thạc sĩ, ứng viên ứng tuyển phải có bằng Cử nhân và không quá 35 tuổi;

4. Đối với hệ Tiến sĩ, ứng viên ứng tuyển phải có bằng Thạc sĩ và không quá 40 tuổi;

5. Trình độ ngoại ngữ: 

Ứng viên apply hệ dạy học bằng tiếng Trung:

 • Hệ Đại học: HSK 4 trở lên;
 • Hệ Thạc sĩ/ Tiến sĩ: HSK 5 – 180 điểm trở lên

Ứng viên apply hệ dạy học bằng tiếng Anh:

 • IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL 65 điểm trở lên.

CƠ CẤU HỌC BỔNG

1.  Miễn phí học phí, kí túc xá, bảo hiểm

2.  Trợ cấp sinh hoạt phí:

 • Hệ Đại học: 2500 tệ/ tháng
 • Hệ Thạc sĩ: 3000 tệ/ tháng
 • Hệ Tiến sĩ: 3500 tệ/ tháng

CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

 • Hệ đào tạo bằng tiếng Trung (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ): https://ies.chd.edu.cn/8470/list.htm
 • Hệ đào tạo bằng tiếng Anh (Thạc sĩ, Tiến sĩ): https://ies.chd.edu.cn/8476/list.htm

CÁCH APPLY

1. Đăng ký tài khoản tại hệ thống Học bổng Chính phủ Trung Quốc CSC (http://www.csc.edu.cn/studyinchina), điền thông tin và tải lên tài liệu apply. 

 • Mã trường Đại học Trường An: 10710

2. Đăng ký tài khoản trên hệ thống của trường Đại học Trường An (https://is.chd.edu.cn), điền thông tin và tải lên tài liệu apply.

3. Thanh toán phí apply

TÀI LIỆU APPLY

1. Form apply Học bổng Chính phủ Trung Quốc CSC 《中国政府奖学金申请表》;

2. Bằng tốt nghiệp cao nhất: ứng viên apply đang là sinh viên năm cuối vui lòng nộp Giấy tốt nghiệp dự kiến;

3. Bảng điểm;

4. Kế hoạch học tập và nghiên cứu (trên 500 từ);

5. Thư giới thiệu: 2 thư giới thiệu của giáo sư hoặc phó giáo sư;

6. Giấy kết quả khám sức khỏe (còn hạn 6 tháng);

7. Thư chấp thuận: ứng viên apply hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ phải có thư chấp thuận của giáo viên hướng dẫn người Trung (xem mẫu 2024: https://ies.chd.edu.cn/8789/list.htm)

8. Chứng chỉ ngoại ngữ (còn hạn 2 năm);

9. Giấy xác nhận không tiền án tiền sự;

10. Thành tựu học thuật, chứng chỉ, giải thưởng.

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

 • Địa chỉ:陕西省西安市南二环中段长安大学国际教育学院221办公室
 • Email:apply@chd.edu.cn
 • Số điện thoại:029-82334167

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *