Hướng dẫn xin Thư Giới Thiệu Viện Khổng Tử 2021

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các ứng viên trong quá trình xin học bổng Khổng...

Read More
Cổng thông tin học bổng Trung Quốc lớn nhất Việt Nam

Điều kiện và cách xin thư giới thiệu Viện Khổng Tử 2020

Sau thành công của mùa học bổng Khổng Tử 2019 chúng mình hãy cùng nhau nghiên cứu...

Read More
Cổng thông tin học bổng Trung Quốc lớn nhất Việt Nam

Điều kiện và cách xin thư giới thiệu Viện Khổng Tử 2019

Sau vụ bùng beng bị làm giả thư giới thiệu của Viện Khổng Tử Đại học Hà Nội, viện...

Read More