Bắc Kinh – Sự hòa quyện hoàn hảo của hiện đại và truyền thống