Đại học khoa học và công nghệ Chiết Giang tuyển sinh Học bổng Khổng Tử loại A​