6 phương tiện đi lại tại Trung Quốc được sử dụng nhiều nhất