Đại học Khoa học và Công nghệ thông tin Nam Kinh tuyển sinh học bổng CSC – Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương ​