Danh sách ứng viên trúng tuyển vòng loại học bổng CSC Đại học Nam Kinh 2020