Buổi hội nghị hợp tác giữa Đại học Yến Sơn và THPT Chuyên Lào Cai 2023