Mình đã dành 2,5 tháng để viết hồ sơ apply học bổng như thế nào