Đại học Tài chính Kinh tế Đông Bắc tại triển lãm “Lãng Du Trung Hoa 2023” đợt 2 có gì đặc biệt?