danh-sach-cac-truong-tai-ho-bac
707
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Hồ Bắc, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vn

Danh sách các trường tại Hồ Bắc

danh-sach-cac-truong-tai-ho-bac
Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung
STTLogoTrườngRankTỉnhThành phốMã TrườngChi tiết
1Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung
Trường Tổng hợp
一流学科/211/985
8Hồ BắcVũ Hán10487
2Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Vũ Hán
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
9Hồ BắcVũ Hán10486
3Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Hán Khầu
Trường Kỹ thuật
N/A
13Hồ BắcVũ Hán11800
4Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công thương Vũ Hán
Trường Tài chính
N/A
14Hồ BắcVũ Hán13242
5Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Đông Hồ Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
23Hồ BắcVũ Hán11798
6Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại hoc Nông nghiệp Hoa Trung
Trường Nông nghiệp
一流学科/211
42Hồ BắcVũ Hán10504
7Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Công nghệ Hoa Hạ Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
44Hồ BắcVũ Hán13666
8Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Sư phạm Hoa Trung
Trường Sư phạm
一流学科/211
46Hồ BắcVũ Hán10511
9Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
48Hồ BắcVũ Hán10491
10Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công nghệ Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
55Hồ BắcVũ Hán10497
11Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công nghệ Sinh học Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
57Hồ BắcVũ Hán12362
12Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Truyền thông Vũ Hán
Trường Nghệ thuật
N/A
57Hồ BắcVũ Hán13686
13Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Tài chính Kinh tế và Chính pháp Trung Nam
Trường Tài chính
一流学科/211
65Hồ BắcVũ Hán10520
14Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Kỹ thuật Công trình Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
65Hồ BắcVũ Hán13664
15Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnHọc viện Công Nghệ Vũ Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
85Hồ BắcVũ Hán12310
16Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Hồ Bắc
Trường Tổng hợp
N/A
98Hồ BắcVũ Hán10512
17Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công nghệ Thiết kế Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
101Hồ BắcVũ Hán14035
18Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
107Hồ BắcVũ Hán10488
19Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công nghiệp Hồ Bắc
Trường Kỹ thuật
N/A
143Hồ BắcVũ Hán10500
20Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công trình Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
152Hồ BắcVũ Hán10490
21Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Tam Hiệp
Trường Tổng hợp
N/A
167Hồ BắcNghi Xương11075
22Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Dệt may Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
182Hồ BắcVũ Hán10495
23Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Trường Giang
Trường Tổng hợp
N/A
190Hồ BắcKinh Châu10489
24Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Dân tộc Trung Nam
Trường Dân tộc
N/A
191Hồ BắcVũ Hán10524
25Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Kinh tế Hồ Bắc
Trường Tài chính
N/A
234Hồ BắcVũ Hán11600
26Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công nghiệp nhẹ Vũ Hán
Trường Kỹ thuật
N/A
239Hồ BắcVũ Hán10496
27Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Giang Hán
Trường Tổng hợp
N/A
263Hồ BắcVũ Hán11072
28Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Trung y dược Hồ Bắc
Trường Y dược
N/A
286Hồ BắcVũ Hán10507
29Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Sư phạm Hồ Bắc
Trường Sư phạm
N/A
296Hồ BắcHoàng Thạch10513
30Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Y dược Hồ Bắc
Trường Y dược
N/A
333Hồ BắcHàm Ninh10929
31Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnCao đẳng Sư phạm Hoàng Cương
Trường Sư phạm
N/A
338Hồ BắcHoàng Cương10514
32Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Kỹ thuật Hồ Bắc
Trường Tổng hợp
N/A
346Hồ BắcHàm Ninh10927
33Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học văn hóa và khoa học Hồ Bắc
Trường Tổng hợp
N/A
357Hồ BắcTương Dương10519
34Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Công nghệ Ô tô Hồ Bắc
Trường Kỹ thuật
N/A
375Hồ BắcThập Yển10525
35Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnHọc viện Công trình Hồ Bắc
Trường Tổng hợp
N/A
386Hồ BắcHiếu Cảm13258
36Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Sư phạm 2 Hồ Bắc
Trường Sư phạm
N/A
393Hồ BắcVũ Hán14099
37Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnHọc viện Thể dục Thể thao Vũ Hán
Trường Thể thao
N/A
417Hồ BắcVũ Hán10522
38Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnHọc viện Mỹ thuật Hồ Bắc
Trường Nghệ thuật
N/A
426Hồ BắcVũ Hán10523
39Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Dân tộc Hồ Bắc433Hồ BắcÂn Thi10517
40Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnHọc viện Khoa học Công nghệ Hồ Bắc
Trường Kỹ thuật
N/A
444Hồ BắcHoàng Thạch10920
STTLogoTrườngRankTỉnhThành phốMã TrườngChi tiết
41Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Thương mại Vũ Hán
Trường Tài chính
N/A
465Hồ BắcVũ Hán11654
42Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnNhạc viện Âm nhạc Vũ Hán
Trường Nghệ thuật
N/A
494Hồ BắcVũ Hán11524
43Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Sư phạm Hán Giang
Trường Sư phạm
N/A
513Hồ BắcThập Yển10518
44Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Cảnh sát Hồ Bắc
Trường Chính pháp
N/A
520Hồ BắcVũ Hán11332
45Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Công nghệ Kinh Sở
Trường Kỹ thuật
N/A
533Hồ BắcKinh Môn11336
46Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Thủ Nghĩa Vũ Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
800Hồ BắcVũ Hán12309
47Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Khoa học Công nghệ Vũ Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
800Hồ BắcVũ Hán12310
48Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnCao đẳng Thương mại Hồ Bắc
Trường Tài chính
N/A
800Hồ BắcVũ Hán13247
49Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnCao đẳng Vũ Hán
Trường Tài chính
N/A
800Hồ BắcVũ Hán13634
50Danh sách các trường tại Hồ Bắc - Riba.vnĐại học Thanh Xuyên Vũ Hán
Trường Tổng hợp
N/A
997Hồ BắcVũ Hán13188

Hãy dành tặng tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền!

Thông tin liên hệ Riba

Chuyên mục:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *