danh-sach-chuyen-nganh-co-hoc-bong-csc-he-thac-si
126
Views

Danh Sách Chuyên Ngành Có Học Bổng CSC Hệ Thạc Sĩ

Danh Sách Chuyên Ngành Có Học Bổng CSC Hệ Thạc Sĩ được Riba cập nhật mới nhất từ hệ thống Apply học bổng CSC. Danh sách ghi nhận có 2454/3391 chuyên ngành có thể apply kèm theo thông tin các chuyên ngành có thể xin thêm 1 năm tiếng Trước khi vào học chuyên ngành.   

Để có thể nhanh chóng check được thông tin chuyên ngành bạn muốn Apply có thể xin được học bổng CSC (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) hay không, bạn vui lòng ấn tổ hợp phí:

Ctrl + F sau đó nhập tên chuyên ngành bạn muốn tìm và ấn Enter

Danh sách chuyên ngành có học bổng CSC hệ Thạc sĩ - Riba.vn

Chú ý:

Chuyên ngành có thể Apply học bổng CSC không đồng nghĩa với việc trường bạn muốn Apply sẽ có chuyên ngành đó. Để tìm được trường có học bổng CSC và có chuyên ngành bạn muốn Apply, hãy sử dụng công cụ Đề xuất trường trên hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc https://apply.riba.vn.

danh-sach-chuyen-nganh-co-hoc-bong-csc-he-thac-si
Công cụ Đề xuất trường trên hệ thống https://apply.riba.vn
STT Ngành học Ngành cấp 1 Chuyên ngành 1 năm tiếng
1 农学 风景园林 园林与景观设计
2 农学 风景园林 建筑设计
3 农学 植物保护 生物防治  
4 农学 作物学 菌类作物学  
5 农学 农业资源利用 农艺与种业
6 农学 作物学 农业信息学
7 农学 农业资源与环境 环境保护与修复  
8 农学 畜牧学 畜牧
9 农学 园艺学 设施园艺学
10 农学 兽医学 中兽医学
11 农学 兽医学 兽药学
12 农学 作物学 作物种质资源学
13 农学 作物学 农产品质量与食物安全
14 农学 作物学 农产品加工利用
15 农学 农业资源与环境 农业水资源与环境
16 农学 作物学 生物质能
17 农学 植物保护 应用真菌学
18 农学 畜牧学 动物生产与畜牧工程
19 农学 兽医学 兽医公共卫生与食品安全
20 农学 农业资源与环境 资源环境信息工程
21 农学 水产 渔业发展
22 农学 农业资源与环境 农业环境工程
23 农学 农业推广 农业与种业
24 农学 作物学 农业工程与信息技术
25 农学 作物学 药用植物资源学
26 农学 农业资源与环境 农业遥感
27 农学 农业资源与环境 农业环境学
28 农学 植物保护 杂草学
29 农学 植物保护 入侵生物学
30 农学 植物保护 转基因生物安全学
31 农学 植物保护 生物防治学
32 农学 畜牧学 畜禽环境科学与工程
33 农学 农业资源与环境 资源环境微生物学  
34 农学 畜牧学 水生动物保护与生产  
35 农学 畜牧学 动物生产
36 农学 农业资源与环境 农业生态与气候变化  
37 农学 作物学 种子科学与技术
38 农学 植物保护 植保资源利用
39 农学 作物学 作物健康
40 农学 畜牧学 家畜生物学
41 农学 农业资源与环境 土地资源与空间信息技术
42 农学 农业资源与环境 资源环境生物学
43 农学 水产 渔业环境保护与治理
44 农学 园艺学 花卉与景观园艺
45 农学 水产 渔业经济与管理
46 农学 农业资源与环境 水资源利用与保护
47 农学 作物学 作物栽培与耕作学
48 农学 农业资源与环境 数据分析与作图
49 农学 植物保护 有害生物生态调控
50 农学 兽医学 动物生物技术
51 农学 林学 森林生态学
52 农学 水产 水产动物医学
53 农学 农业推广 农业工程与信息技术(农学)  
54 农学 农业资源与环境 农业遥感与信息技术
55 农学 园艺学 菌物学  
56 农学 风景园林 园林植物应用与生态修复
57 农学 林学 水土保持与荒漠化防治  
58 农学 兽医学 预防兽医学
59 农学 畜牧学 动物遗传育种与繁殖
60 农学 植物保护 植物保护
61 农学 水产 渔业资源
62 农学 风景园林学 风景园林学
63 农学 林学 林学
64 农学 环境科学与工程(农学) 环境工程(农学)
65 农学 农业推广 农村与区域发展
66 农学 作物学 作物栽培学与耕作学
67 农学 水产 水产养殖
68 农学 草学 草学
69 农学 农业推广 草业
70 农学 植物保护 植物病理学
71 农学 环境科学与工程(农学) 环境科学(农学)
72 农学 园艺学 茶学
73 农学 园艺学 蔬菜学
74 农学 作物学 作物学
75 农学 兽医学 兽医学
76 农学 植物保护 农药学
77 农学 作物学 农产品安全与环境
78 农学 林学 林木遗传育种
79 农学 食品科学与工程(农学) 食品科学与工程(农学)
80 农学 农业推广 种业
81 农学 科学技术史(农学) 科学技术史(农学)
82 农学 林学 森林培育
83 农学 农业推广 农业信息化
84 农学 农业推广 养殖
85 农学 农业推广 农业科技组织与服务
86 农学 兽医学 基础兽医学
87 农学 植物生产类 设施农业科学与工程
88 农学 园艺学 果树学
89 农学 农业推广 渔业
90 农学 农业资源与环境 农业资源与环境
91 农学 农业推广 食品加工与安全
92 农学 植物保护 农业昆虫与害虫防治
93 农学 林学 森林保护学
94 农学 畜牧学 特种经济动物饲养
95 农学 食品科学与工程(农学) 食品科学(农学)
96 农学 畜牧学 畜牧学
97 农学 农业资源与环境 植物营养学
98 农学 环境科学与工程(农学) 环境科学与工程(农学)
99 农学 食品科学与工程(农学) 农产品加工及贮藏工程(农学)
100 农学 食品科学与工程(农学) 水产品加工及贮藏工程(农学)
101 农学 农业推广 农业机械化
102 农学 农业资源利用 资源利用与植物保护
103 农学 作物学 作物生物技术
104 农学 作物学 农作物遗传育种
105 农学 作物学 生态农业科学技术
106 农学 农业资源利用 气候资源利用与农业减灾
107 农学 林学 林资源保护与游憩
108 农学 林学 自然保护区学
109 农学 植物保护 植物生物技术
110 农学 林业 林业
111 农学 兽医学 动物检疫与动物源食品安全
112 农学 作物学 作物信息学
113 农学 作物学 作物生理学
114 农学 作物学 区域农业发展
115 农学 作物学 应用植物基因组学
116 农学 作物学 种子科学
117 农学 兽医学 兽医生物医学
118 农学 兽医学 动物性食品安全
119 农学 农业资源利用 气候资源开发与利用
120 农学 农业资源利用 营养学
121 农学 园艺学 草坪管理
122 农学 园艺学 观赏园艺
123 农学 林学 复合农林学
124 农学 植物保护 农业微生物
125 农学 植物保护 昆虫学
126 农学 植物保护 植物检疫与生物安全
127 农学 水产 增殖养殖工程
128 农学 畜牧学 动物生产与环境控制
129 农学 畜牧学 畜牧生物工程
130 农学 林学 园林植物与观赏园艺
131 农学 林学 森林经理学
132 农学 兽医学 动物免疫学
133 农学 农业资源利用 生物质工程
134 农学 植物保护 植物检疫与农业生态健康
135 农学 作物学 农产品质量与安全
136 农学 农业资源利用 土地利用与信息技术
137 农学 食品科学与工程(农学) 粮食、油脂及植物蛋白工程(农学)
138 农学 农业推广 农业推广
139 农学 农业推广 作物
140 农学 农业推广 农业资源利用
141 农学 作物学 作物遗传育种
142 农学 兽医 兽医
143 农学 兽医学 临床兽医学
144 农学 农业推广 园艺
145 农学 水产 捕捞学
146 农学 水产 水产
147 农学 风景园林 风景园林
148 农学 畜牧学 动物营养与饲料科学
149 农学 动物医学类 动物药学
150 农学 园艺学 园艺学
151 农学 农业推广 林业  
152 农学 农业推广 植物保护  
153 农学 农业资源与环境 土壤学
154 农学 农业推广 设施农业
155 农学 林学 野生动植物保护与利用
156 农学 环境生态 生态环境工程
157 农学 园艺学 葡萄与葡萄酒工程
158 法学 法学 财税法学
159 法学 法学 知识产权与人工智能法学
160 法学 马克思主义理论 党的建设
161 法学 社会学 乡村学
162 法学 法学 国际政治与国际法治
163 法学 政治学 中国学(法学)
164 法学 社会学 社会经济学(法学)
165 法学 法学 金融法学  
166 法学 法律 国际仲裁与争端解决  
167 法学 民族学 壮学与瑶学  
168 法学 法律 中国法(法律硕士)  
169 法学 社会学 应用社会学  
170 法学 社会学类 社会工作硕士  
171 法学 政治学类 政治学(国家安全战略与管理)  
172 法学 法学类 法学(知识产权法)  
173 法学 社会学类 社会学(老年学)  
174 法学 法学类 法学(商法)  
175 法学 法学类 法学(国际经济法)  
176 法学 法律 法律硕士(非法学)  
177 法学 法律 法律硕士(法学)  
178 法学 法学类 中国学(法律与社会)  
179 法学 法学 社会法学
180 法学 法学 卫生法学
181 法学 法学 文化法学
182 法学 马克思主义理论 国家治理现代化与中国道路  
183 法学 政治学 区域国别研究
184 法学 政治学 东盟研究  
185 法学 法学 理论法学  
186 法学 法学 质量法学  
187 法学 政治学类 政治学(国际政治经济学)  
188 法学 政治学类 政治学(比较政治学)  
189 法学 政治学类 政治学(国际组织与国际公共政策)  
190 法学 社会学类 社会学(女性学)  
191 法学 政治学类 政治学(中国政治)  
192 法学 马克思主义理论类 马克思主义理论(党的建设)  
193 法学 政治学类 中国学(政治与国际关系)  
194 法学 法律 法律(中国商法)  
195 法学 政治学 治国理政  
196 法学 法学 法理学
197 法学 法学类 科技法与知识产权法  
198 法学 政治学 国际事务与公共政策  
199 法学 社会学 人口学
200 法学 政治学 国家治理与考选制度
201 法学 政治学 法律政治学
202 法学 民族学 东北民族民俗学
203 法学 民族学 民族文化产业
204 法学 法学 知识产权法
205 法学 政治学 政治学理论
206 法学 民族学 民族政治与公共行政
207 法学 民族学 中国少数民族经济
208 法学 马克思主义理论 马克思主义发展史
209 法学 社会学 社会学
210 法学 法学 法律史
211 法学 社会学 人类学
212 法学 公安学 公安学
213 法学 法学 国际法学
214 法学 政治学 中共党史
215 法学 法学 经济法学
216 法学 法学 民商法学
217 法学 民族学 民族学
218 法学 警务 警务
219 法学 马克思主义理论 国外马克思主义研究
220 法学 社会学 民俗学
221 法学 法学 法学理论
222 法学 法律 法律
223 法学 民族学 中国少数民族艺术
224 法学 马克思主义理论 思想政治教育
225 法学 马克思主义理论 马克思主义基本原理
226 法学 社会学 社会心理学
227 法学 社会学 社会工作(学)
228 法学 政治学 国际公共管理  
229 法学 社会学类 老年学
230 法学 政治学 政治哲学
231 法学 法学 法学硕士
232 法学 政治学 比较政治与区域国别  
233 法学 法学 中国法
234 法学 社会学 法社会学
235 法学 法学 海洋法学
236 法学 法学 老年教育与老年法学
237 法学 政治学 中国政治
238 法学 政治学 政治社会学
239 法学 法学 比较法学
240 法学 法学 证据法学
241 法学 社会学 文艺民俗学
242 法学 民族学 中国少数民族史
243 法学 政治学 中外政治制度
244 法学 社会工作 社会工作
245 法学 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究
246 法学 社会学类 家政学
247 法学 法学 军事法学
248 法学 政治学 科学社会主义与国际共产主义运动
249 法学 民族学 马克思主义民族理论与政策
250 法学 法学 刑法学
251 法学 政治学 中国党史
252 法学 政治学 国际政治经济学
253 法学 政治学 政府经济学
254 法学 政治学 政治思想教育
255 法学 政治学 政策性金融学
256 法学 政治学 马克思主义理论与思想政治教育
257 法学 民族学 世界民族与民族问题
258 法学 民族学 中国少数民族教育
259 法学 民族学 民族政治学
260 法学 民族学 民族法学
261 法学 民族学 民族社会学
262 法学 法学 人权法学
263 法学 法学 环境法学
264 法学 社会学 当代中国专题研究
265 法学 政治学 国际政治
266 法学 政治学 国际关系
267 法学 政治学 政治学
268 法学 政治学 外交学
269 法学 政治学 中国政治与外交
270 法学 政治学 中国革命史与中国共产党党史
271 法学 政治学 思想政治
272 法学 政治学 社会发展与制度文明
273 法学 民族学 中国少数民族传统医学
274 法学 民族学 民族生态学
275 法学 社会学 中国社会
276 法学 马克思主义理论 马克思主义理论
277 法学 马克思主义理论 马克思主义中国化研究
278 法学 法学 环境与资源保护法学
279 法学 法学 诉讼法学
280 法学 法学 宪法学与行政法学
281 法学 法学 法学
282 法学 法律 法律(非法学)
283 法学 法律 法律(法学)
284 工学 力学(工学) 应用与实验力学
285 工学 机械工程 车辆新能源与节能工程
286 工学 材料科学与工程 机械工程材料
287 工学 交通运输工程 道路材料科学与工程
288 工学 土木工程 计算结构力学
289 工学 环境科学与工程(工学) 环境与社会发展
290 工学 材料科学与工程 高分子材料
291 工学 材料科学与工程 新能源材料与器件(工学)  
292 工学 材料科学与工程 新能源科学与工程(工学)
293 工学 软件工程 网络与信息系统安全
294 工学 软件工程 领域软件工程
295 工学 力学(工学) 生物力学
296 工学 化学工程与技术 制药与精细化工  
297 工学 土木工程 安全科学与减灾  
298 工学 光学工程 高功率激光技术及器件  
299 工学 光学工程 光电信息技术  
300 工学 光学工程 新型激光技术  
301 工学 光学工程 信息显示技术  
302 工学 水利工程 能源与电站动力系统  
303 工学 信息与通信工程 智能信息系统  
304 工学 机械工程 轻工机械装备设计理论与技术
305 工学 材料科学与工程 玻璃陶瓷材料
306 工学 材料科学与工程 无机功能材料
307 工学 材料科学与工程 纤维及其复合材料
308 工学 材料科学与工程 塑料改性与功能化
309 工学 材料科学与工程 柔性电子学  
310 工学 地质资源与地质工程 油气田开发地质  
311 工学 力学(工学) 生物与纳米力学(工学)
312 工学 风景园林学(工学) 园林植物与应用  
313 工学 电气类 光电子学  
314 工学 风景园林学(工学) 园林生态与恢复  
315 工学 风景园林学(工学) 风景园林规划与设计  
316 工学 材料与化工 电子封装  
317 工学 材料科学与工程 高分子材料及加工工程  
318 工学 纺织科学与工程 纺织品设计  
319 工学 机械工程 流体机械  
320 工学 仪器科学与技术 仪器智能化和无线传感网
321 工学 土木水利 道路与桥梁工程
322 工学 计算机科学与技术 智能计算与智能系统
323 工学 环境科学与工程类 资源环境监测与规划
324 工学 食品科学与工程(工学) 食品营养  
325 工学 食品科学与工程(工学) 食品安全  
326 工学 材料科学与工程 文化遗产材料保护与工程
327 工学 建筑类 风景园林硕士  
328 工学 电子信息类 电子信息(电子信息)  
329 工学 计算机类 数据科学(计算机科学与技术)  
330 工学 环境科学与工程类 环境科学与工程(环境健康)  
331 工学 环境科学与工程类 环境科学与工程(环境管理)  
332 工学 网络空间安全 网络文化安全
333 工学 动力工程及工程热物理 能源系统工程
334 工学 冶金工程 冶金环境工程
335 工学 计算机科学与技术 智能交通技术  
336 工学 土木工程 输电工程  
337 工学 电气工程 电力经济与管理  
338 工学 计算机科学与技术 智能科学与技术(计算机科学与技术)
339 工学 控制科学与工程 微电子科学与工程(控制科学与工程)
340 工学 生物医学工程(工学) 智能医学工程(工)
341 工学 软件工程 人工智能与机器学习
342 工学 软件工程 数据科学与工程
343 工学 软件工程 软件工程技术
344 工学 软件工程 软件工程理论与方法
345 工学 航空宇航科学与技术 航空器结构与适航技术  
346 工学 电子信息 新一代电子信息技术  
347 工学 机械工程 智能制造系统及信息化技术
348 工学 机械工程 特种精密加工与材料成型技术
349 工学 机械工程 机械系统测控理论与技术
350 工学 纺织科学与工程 纺织材料
351 工学 纺织科学与工程 纺织品设计与工程
352 工学 纺织科学与工程 纤维复合材料
353 工学 石油与天然气工程 非常规油气工程  
354 工学 地质资源与地质工程 非常规油气地质与勘探  
355 工学 材料科学与工程 新能源材料与工程  
356 工学 力学(工学) 计算力学(工学)
357 工学 交通运输工程 适航技术与管理
358 工学 生物医学工程(工学) 智能医学工程(工学)
359 工学 农业工程 水利机械
360 工学 计算机类 数据科学(数学)  
361 工学 计算机类 数据科学(统计学)  
362 工学 农业工程 国土科学与工程
363 工学 电子信息类 人工智能(工学)
364 工学 水利工程 岩土力学与工程
365 工学 机械 船舶工程
366 工学 农业工程 现代农业装备工程
367 工学 土木水利 海洋工程(工学)
368 工学 生物医学工程(工学) 电子信息技术及仪器
369 工学 土木工程 土木工程材料
370 工学 光学工程 信息传感及仪器
371 工学 资源与环境 资源与环境(工学)
372 工学 农业工程 土木与建筑环境
373 工学 化学工程与技术 化妆品科学与技术  
374 工学 生物医学工程(工学) 医学物理学
375 工学 电子信息 大数据技术与工程
376 工学 动力工程及工程热物理 车辆与运载  
377 工学 航空宇航科学与技术 航空航天系统科学与工程
378 工学 力学(工学) 制造工艺力学
379 工学 土木工程 建筑安全工程
380 工学 环境科学与工程(工学) 环境科学(工学)
381 工学 土木工程 城乡人居环境建设工程
382 工学 地质类 地质学(材料及环境矿物学)  
383 工学 地质类 地质学(石油地质学)  
384 工学 计算机类 计算机科学与技术(智能科学与技术)  
385 工学 电子科学与技术 电子科学与技术(量子电子学)  
386 工学 力学类(工学) 力学(生物力学与医学工程)  
387 工学 力学类(工学) 力学(力学系统与控制)  
388 工学 力学类(工学) 力学(能源与资源工程)  
389 工学 力学类(工学) 力学(航空航天工程)  
390 工学 力学类(工学) 力学(工业与系统工程)  
391 工学 管理科学与工程(工学) 房地产经济与管理(工学)  
392 工学 化学工程与技术 制药工程与技术
393 工学 化学工程与技术 材料化学工程
394 工学 电子信息 大数据工程
395 工学 纺织科学与工程 纺织科技史
396 工学 材料科学与工程 功能与智能材料
397 工学 机械 机械
398 工学 电子信息 互联网创新设计
399 工学 电子信息 集成电路与系统
400 工学 计算机科学与技术 金融科技(工学)  
401 工学 资源与环境 资源环境  
402 工学 机械工程 机械工程(车辆工程)  
403 工学 材料科学与工程 材料表征与分析
404 工学 计算机科学与技术 计算机网络
405 工学 计算机科学与技术 先进计算
406 工学 管理科学与工程(工学) 全球制造  
407 工学 食品科学与工程(工学) 葡萄与葡萄酒学
408 工学 计算机科学与技术 保密科学与技术
409 工学 化学工程与技术 能源工程与技术
410 工学 机械工程 智能仪器与装备
411 工学 仪器科学与技术 转化医学(工学)
412 工学 水利工程 海洋能利用技术
413 工学 环境科学与工程类 环境地质工程
414 工学 能源动力 储能技术  
415 工学 土木水利 人工环境工程(含供热通风及空调等)  
416 工学 水利工程 水安全科学与管理
417 工学 计算机科学与技术 新一代电子信息技术(含量子技术等)
418 工学 机械类 工业设计与工程
419 工学 生物与医药 生物技术与工程
420 工学 水利工程 风能工程
421 工学 能源动力 海洋工程
422 工学 农业工程 生物信息技术与工程
423 工学 水利工程 农业水资源与水环境工程
424 工学 材料科学与工程 高分子材料科学与工程
425 工学 电子科学与技术 集成电路与系统(工学)
426 工学 光学工程 光电子与光子学技术
427 工学 农业工程 农业信息工程
428 工学 电子信息 通信工程(含宽带网络移动通信等)  
429 工学 交通运输 轨道交通运输  
430 工学 化学工程与技术 合成生物学
431 工学 交通运输 道路交通运输  
432 工学 交通运输工程 航海科学与技术  
433 工学 材料科学与工程 珠宝首饰材料及加工  
434 工学 食品科学与工程(工学) 农产品加工装备
435 工学 材料科学与工程 资源环境与循环经济(工学)  
436 工学 网络空间安全 网络空间安全  
437 工学 环境科学与工程(工学) 资源与环境
438 工学 地质资源与地质工程 资源环境遥感
439 工学 控制科学与工程 控制科学与智能工程
440 工学 计算机科学与技术 电子信息(计算机技术)
441 工学 地质资源与地质工程 地质装备工程
442 工学 控制科学与工程 现代数学与控制理论
443 工学 生物工程 生物质能源与材料
444 工学 生物医学工程(工学) 健康工程
445 工学 管理科学与工程(工学) 工程管理(工学)
446 工学 计算机科学与技术 计算机科学与技术(商务大数据技术)  
447 工学 电子信息 电子信息(工学)
448 工学 管理科学与工程(工学) 管理科学与工程(跨境电商方向)  
449 工学 管理科学与工程(工学) 物流工程与管理(供应链管理方向)  
450 工学 计算机科学与技术 高可靠嵌入式系统  
451 工学 电气类 轨道交通电气化与信息技术
452 工学 工程 电子通信工程  
453 工学 控制科学与工程 电气与计算机工程
454 工学 计算机科学与技术 机器人  
455 工学 材料与化工 功能材料与器件  
456 工学 测绘科学与技术 国土空间生态监测与修复
457 工学 能源动力 海洋能源工程  
458 工学 能源动力 核电工程与管理  
459 工学 资源与环境 海洋技术与工程  
460 工学 机械 智能制造  
461 工学 土木水利 土木水利
462 工学 计算机科学与技术 密码学(工学)  
463 工学 工程 工业工程与管理
464 工学 水利工程 水文学与水资源
465 工学 计算机科学与技术 数据科学和信息技术
466 工学 地质资源与地质工程 军事地质学
467 工学 地质资源与地质工程 地球信息科学
468 工学 测绘科学与技术 矿山与地下测量
469 工学 环境科学与工程(工学) 环境生物技术
470 工学 能源动力 能源动力
471 工学 管理科学与工程(工学) 物流工程与管理(工学)
472 工学 测绘科学与技术 空间探测与信息处理技术
473 工学 船舶与海洋工程 船舶动力机械与制冷工程  
474 工学 生物医学工程(工学) 精准医学与公共健康(工学)  
475 工学 农业工程 农业系统工程与管理工程  
476 工学 食品科学与工程(工学) 食品发酵工程  
477 工学 环境科学与工程(工学) 环境科学与新能源技术  
478 工学 食品科学与工程(工学) 畜产品加工工程  
479 工学 电子信息 互动媒体设计与技术
480 工学 软件工程 软件理论与技术
481 工学 食品科学与工程(工学) 食品科学(工学)
482 工学 计算机科学与技术 计算机科学与技术
483 工学 电子科学与技术 物理电子学
484 工学 食品科学与工程(工学) 农产品加工及贮藏工程(工学)
485 工学 计算机类 物联网工程
486 工学 计算机类 网络空间安全
487 工学 林业工程 林业工程
488 工学 工程 先进制造
489 工学 工程 矿业工程  
490 工学 工程 安全工程
491 工学 工程 仪器仪表工程
492 工学 工程 动力工程
493 工学 工程 电子与通信工程
494 工学 建筑学 建筑学
495 工学 工程 车辆工程
496 工学 工程 物流工程
497 工学 交通运输工程 交通安全与工程管理  
498 工学 冶金工程 储能科学与工程
499 工学 航空宇航科学与技术 空间科学
500 工学 控制科学与工程 电子信息(控制工程)
501 工学 材料科学与工程 材料学(非金属)
502 工学 材料科学与工程 材料学(金属)
503 工学 资源与环境 绿色环境基础设施  
504 工学 软件工程 嵌入式软件与系统
505 工学 建筑学 未来人居设计  
506 工学 材料科学与工程 先进材料与制备技术
507 工学 化学工程与技术 过程系统工程
508 工学 管理科学与工程(工学) 建设项目管理  
509 工学 材料科学与工程 光信息物理与量子材料
510 工学 计算机科学与技术 云计算
511 工学 地质资源与地质工程 控制系统与工程
512 工学 环境科学与工程(工学) 资源与环境化学
513 工学 环境科学与工程(工学) 环境规划与设计
514 工学 矿业工程 洁净能源工程
515 工学 水利工程 水文气候学
516 工学 材料科学与工程 生物与仿生材料
517 工学 信息与通信工程 信息与通信智能系统
518 工学 软件工程 计算机软件
519 工学 材料科学与工程 材料与化工
520 工学 材料科学与工程 电子薄膜与集成器件
521 工学 生物与医药 生物与医药(食品工程)  
522 工学 信息与通信工程 通信与信息系统
523 工学 交通运输类 救助与打捞工程
524 工学 化学工程与技术 化学工程
525 工学 化学工程与技术 化学工艺
526 工学 生物工程 生物工程
527 工学 矿业工程 矿物加工工程
528 工学 控制科学与工程 控制科学与工程
529 工学 核科学与技术 核技术及应用
530 工学 水利工程 水文学及水资源
531 工学 安全科学与工程 安全科学与工程
532 工学 土木工程 桥梁与隧道工程
533 工学 工程 计算机技术
534 工学 工程 控制工程
535 工学 计算机科学与技术 计算机系统结构
536 工学 计算机科学与技术 计算机应用技术
537 工学 力学(工学) 力学(工学)
538 工学 工程 光学工程  
539 工学 工程 生物与医药
540 工学 土木工程 岩土工程
541 工学 动力工程及工程热物理 流体机械及工程
542 工学 土木工程 市政工程
543 工学 石油与天然气工程 油气储运工程
544 工学 轻工技术与工程 轻工技术与工程  
545 工学 纺织科学与工程 纺织工程
546 工学 土木工程 结构工程
547 工学 电气工程 电机与电器
548 工学 控制科学与工程 检测技术与自动化装置
549 工学 设计学(工学) 设计学(工学)
550 工学 生物医学工程(工学) 生物医学工程(工学)
551 工学 纺织科学与工程 纺织材料与纺织品设计
552 工学 食品科学与工程(工学) 食品科学与工程(工学)
553 工学 电子科学与技术 微电子学与固体电子学
554 工学 力学(工学) 一般力学与力学基础(工学)
555 工学 食品科学与工程(工学) 水产品加工及贮藏工程(工学)
556 工学 科学技术史(工学) 科学技术史(工学)
557 工学 电子科学与技术 电路与系统
558 工学 材料科学与工程 材料加工工程
559 工学 材料科学与工程 材料科学与工程  
560 工学 材料科学与工程 材料物理与化学
561 工学 动力工程及工程热物理 化工过程机械
562 工学 动力工程及工程热物理 制冷及低温工程
563 工学 化学工程与技术 工业催化
564 工学 冶金工程 钢铁冶金
565 工学 测绘科学与技术 摄影测量与遥感
566 工学 控制科学与工程 导航、制导与控制
567 工学 林业工程 森林工程
568 工学 轻工技术与工程 发酵工程
569 工学 土木工程 供热、供燃气、通风及空调工程
570 工学 材料科学与工程 材料学
571 工学 轻工技术与工程 制糖工程
572 工学 化学工程与技术 膜科学与技术
573 工学 土木工程 城市管理
574 工学 土木工程 市政工程工程环境控制
575 工学 机械工程 信息化制造工程
576 工学 机械工程 城市轨道交通技术与设备
577 工学 机械工程 机电产品创新设计与虚拟创造
578 工学 材料科学与工程 数字化材料成形
579 工学 材料科学与工程 材料计算科学与虚拟工程
580 工学 材料科学与工程 纳米材料与纳米技术
581 工学 地质资源与地质工程 能源地质工程
582 工学 工程 测绘工程
583 工学 工程 工程
584 工学 工程 航天工程
585 工学 工程 航空工程
586 工学 电气工程 电气工程
587 工学 城市规划 城市规划
588 工学 地质类 地下水科学与工程
589 工学 工程 制药工程
590 工学 土木工程 防灾减灾工程及防护工程
591 工学 工程 电子与信息
592 工学 工程 项目管理
593 工学 建筑学 建筑历史与理论
594 工学 工程 软件工程
595 工学 工程 工业设计工程
596 工学 工程 工业工程
597 工学 工程 生物工程  
598 工学 工程 核能与核技术工程
599 工学 水利工程 水利水电工程
600 工学 城乡规划学 城乡规划学
601 工学 土木工程 土木工程
602 工学 工程 食品工程
603 工学 工程 建筑与土木工程
604 工学 控制科学与工程 系统工程
605 工学 水利工程 水工结构工程
606 工学 林业工程 林产化学加工工程
607 工学 轻工技术与工程 制浆造纸工程
608 工学 航空宇航科学与技术 航空宇航科学与技术
609 工学 公安技术 公安技术
610 工学 兵器科学与技术 兵器发射理论与技术
611 工学 动力工程及工程热物理 热能工程
612 工学 冶金工程 冶金工程
613 工学 石油与天然气工程 石油与天然气工程
614 工学 电子科学与技术 电磁场与微波技术
615 工学 建筑学 建筑设计及其理论
616 工学 工程 船舶与海洋工程  
617 工学 工程 生物医学工程
618 工学 交通运输工程 载运工具运用工程
619 工学 农业工程 农业电气化与自动化
620 工学 冶金工程 冶金物理化学
621 工学 测绘科学与技术 大地测量学与测量工程
622 工学 电气工程 高电压与绝缘技术
623 工学 机械工程 机械制造及其自动化
624 工学 水利工程 水力学及河流动力学
625 工学 控制科学与工程 控制理论与控制工程
626 工学 交通运输工程 交通运输规划与管理
627 工学 地质资源与地质工程 矿产普查与勘探
628 工学 航空宇航科学与技术 人机与环境工程
629 工学 船舶与海洋工程 船舶与海洋结构物设计制造
630 工学 交通运输工程 交通信息工程及控制
631 工学 核科学与技术 辐射防护及环境保护
632 工学 地质资源与地质工程 地质资源与地质工程
633 工学 电子科学与技术 电子科学与技术
634 工学 风景园林学(工学) 风景园林学(工学)
635 工学 力学(工学) 工程力学(工学)
636 工学 力学(工学) 固体力学(工学)
637 工学 管理科学与工程(工学) 管理科学与工程(工学)
638 工学 环境科学与工程(工学) 环境工程(工学)
639 工学 环境科学与工程(工学) 环境科学与工程(工学)
640 工学 能源动力类 新能源科学与工程
641 工学 船舶与海洋工程 船舶与海洋工程
642 工学 交通运输工程 交通系统工程
643 工学 农业工程 城乡规划管理
644 工学 力学(工学) 生物力学工程
645 工学 动力工程及工程热物理 动力系统分析
646 工学 动力工程及工程热物理 能源动力系统及自动化
647 工学 化学工程与技术 单分子科学
648 工学 光学工程 光学工程
649 工学 交通运输工程 交通运输工程  
650 工学 化学工程与技术 生物化工
651 工学 控制科学与工程 模式识别与智能系统
652 工学 信息与通信工程 信息与通信工程
653 工学 兵器科学与技术 火炮、自动武器与弹药工程
654 工学 仪器科学与技术 仪器科学与技术
655 工学 计算机科学与技术 数字影视技术
656 工学 轻工技术与工程 制盐科学与工程
657 工学 食品科学与工程(工学) 淀粉资源科学与工程
658 工学 控制科学与工程 探测、制导与控制技术
659 工学 材料科学与工程 仿生材料
660 工学 材料科学与工程 材料无损检测与评价
661 工学 核科学与技术 同步辐射及应用
662 工学 环境科学与工程(工学) 人居环境
663 工学 环境科学与工程(工学) 环境污染控制及装备
664 工学 环境科学与工程(工学) 环境与工程地球物理
665 工学 交通运输工程 城市交通工程
666 工学 交通运输工程 舰船电力推进及自动化技术
667 工学 光学工程 光纤通信与移动通信
668 工学 化学工程与技术 化工工程机械
669 工学 轻工技术与工程 包装与环境工程
670 工学 化学工程与技术 能源工程及自动化
671 工学 电气工程 电磁悬浮与超导工程
672 工学 航空宇航科学与技术 宇航光电信息技术
673 工学 计算机科学与技术 网络与信息安全
674 工学 食品科学与工程(工学) 食品物理
675 工学 交通运输工程 汽车运用工程
676 工学 信息与通信工程 集成电路设计
677 工学 机械工程 物流技术与装备
678 工学 材料科学与工程 材料工程、动力工程及工程热物理
679 工学 水利工程 城市水利与水安全
680 工学 生物医学工程(工学) 生物信息技术
681 工学 矿业工程 矿山空间信息学与沉陷控制工程
682 工学 环境科学与工程(工学) 环境生物学
683 工学 兵器科学与技术 武器系统与运用工程
684 工学 交通运输工程 道路与铁道工程
685 工学 仪器科学与技术 精密仪器及机械
686 工学 农业工程 农业工程
687 工学 动力工程及工程热物理 动力工程及工程热物理
688 工学 化学工程与技术 应用化学
689 工学 农业工程 农业机械化工程
690 工学 冶金工程 有色金属冶金
691 工学 测绘科学与技术 测绘科学与技术
692 工学 矿业工程 安全技术及工程
693 工学 矿业工程 矿业工程
694 工学 矿业类 海洋油气工程
695 工学 电气工程 电工理论与新技术
696 工学 机械类 工业设计
697 工学 地质资源与地质工程 地质工程  
698 工学 地质资源与地质工程 地球探测与信息技术
699 工学 工程 农业工程  
700 工学 工程 兵器工程
701 工学 工程 冶金工程  
702 工学 工程 交通运输工程
703 工学 工程 能源与环保
704 工学 工程 纺织工程  
705 工学 工程 石油与天然气工程  
706 工学 工程 电气工程  
707 工学 工程 集成电路工程
708 工学 工程 轻工技术与工程
709 工学 工程 机械工程
710 工学 工程 地质工程
711 工学 工程 化学工程  
712 工学 工程 材料工程
713 工学 工程 环境工程
714 工学 工程 林业工程  
715 工学 食品科学与工程(工学) 粮食、油脂及植物蛋白工程(工学)
716 工学 力学(工学) 流体力学(工学)
717 工学 轻工类 包装工程
718 工学 纺织科学与工程 纺织化学与染整工程
719 工学 纺织科学与工程 服装设计与工程
720 工学 航空宇航科学与技术 航空宇航制造工程
721 工学 航空宇航科学与技术 飞行器设计
722 工学 纺织科学与工程 纺织科学与工程
723 工学 船舶与海洋工程 水声工程
724 工学 船舶与海洋工程 轮机工程
725 工学 航空宇航科学与技术 航空宇航推进理论与工程
726 工学 动力工程及工程热物理 动力机械及工程
727 工学 矿业工程 采矿工程
728 工学 林业工程 木材科学与技术
729 工学 核科学与技术 核能科学与工程
730 工学 水利工程 水利水电建设工程管理
731 工学 水利工程 海岸带资源与环境
732 工学 环境科学与工程(工学) 景观生态学
733 工学 环境科学与工程(工学) 环境管理
734 工学 生物医学工程(工学) 生物制药工程
735 工学 生物医学工程(工学) 生物材料与组织工程
736 工学 电气工程 电气信息工程
737 工学 矿业工程 工程安全与防护技术
738 工学 纺织科学与工程 纤维工程
739 工学 航空宇航科学与技术 流体结构
740 工学 船舶与海洋工程 海洋信息探测与处理
741 工学 土木工程 工程结构分析
742 工学 土木工程 建筑工程技术与管理
743 工学 土木工程 建筑环境与设备工程
744 工学 土木工程 景观学
745 工学 土木工程 给水排水工程
746 工学 地质资源与地质工程 地球物理工程
747 工学 地质资源与地质工程 地质环境与工程
748 工学 地质资源与地质工程 资源与环境遥感
749 工学 地质资源与地质工程 资源环境生物技术
750 工学 地质资源与地质工程 钻井工程
751 工学 控制科学与工程 动力学与控制
752 工学 机械工程 信息器件制造技术与装备
753 工学 机械工程 制造系统工程
754 工学 机械工程 精微制造工程
755 工学 材料科学与工程 新能源材料
756 工学 材料科学与工程 材料力学与设计
757 工学 材料科学与工程 材料合成化学
758 工学 材料科学与工程 物质智能系统工程
759 工学 材料科学与工程 高分子科学与工程
760 工学 林业工程 林业装备工程
761 工学 水利工程 水利信息技术
762 工学 水利工程 水利水电枢纽工程
763 工学 水利工程 水系统科学
764 工学 水利工程 港口海岸及治河工程
765 工学 环境科学与工程(工学) 工业生态与环境规划
766 工学 环境科学与工程(工学) 环境化学
767 工学 环境科学与工程(工学) 环境生态学
768 工学 环境科学与工程(工学) 环境规划与管理
769 工学 生物医学工程(工学) 生命技术
770 工学 电子科学与技术 微波工程
771 工学 电气工程 微机电工程
772 工学 电气工程 电力工程与管理
773 工学 光学工程 光电工程
774 工学 土木工程 工程环境控制
775 工学 交通运输工程 交通环境与安全技术
776 工学 交通运输工程 智能交通工程
777 工学 交通运输工程 海上交通工程
778 工学 交通运输工程 物流管理
779 工学 仪器科学与技术 微系统与测控技术
780 工学 信息与通信工程 数码信号处理
781 工学 信息与通信工程 通信网信息安全
782 工学 信息与通信工程 高可信计算与信息处理
783 工学 动力工程及工程热物理 可再生能源与清洁能源
784 工学 动力工程及工程热物理 能源环境工程
785 工学 化学工程与技术 电化学工程
786 工学 土木工程 交通地下工程
787 工学 土木工程 土木工程建造与管理
788 工学 计算机科学与技术 人工智能
789 工学 食品科学与工程(工学) 动物源性食品营养与加工工程
790 工学 材料科学与工程 材料表面工程
791 工学 生物医学工程(工学) 神经信息学
792 工学 电气工程 医疗器械工程
793 工学 公安技术类 消防工程
794 工学 计算机科学与技术 中文信息处理
795 工学 轻工技术与工程 轻工信息技术与工程
796 工学 电气工程 电力经济
797 工学 电气工程 轨道交通电气化与自动化
798 工学 矿业工程 矿物材料学
799 工学 纺织科学与工程 中国古代纺织工程
800 工学 航空宇航科学与技术 空天飞行器结构与防护
801 工学 航空宇航科学与技术 航空航天力学与工程
802 工学 计算机科学与技术 图象处理与科学可视化
803 工学 计算机科学与技术 计算仿真与软件技术
804 工学 轻工技术与工程 包装材料及容器
805 工学 仪器科学与技术 仪器仪表
806 工学 信息与通信工程 生物信息工程
807 工学 信息与通信工程 电子工程
808 工学 信息与通信工程 通信与信息系统工程
809 工学 光学工程 光伏工程
810 工学 光学工程 光电信息工程
811 工学 光学工程 光电信息技术与仪器工程
812 工学 光学工程 光电子技术科学
813 工学 公安技术类 刑事科学技术
814 工学 农业工程 农业信息化技术
815 工学 力学(工学) 地球流体力学
816 工学 力学(工学) 岩土与环境力学
817 工学 力学(工学) 工程测试与强度分析
818 工学 力学(工学) 微系统力学
819 工学 力学(工学) 生物工程力学
820 工学 动力工程及工程热物理 动力工程及其自动化
821 工学 动力工程及工程热物理 洁净能源技术与工程
822 工学 动力工程及工程热物理 热能与动力工程
823 工学 动力工程及工程热物理 风工程
824 工学 动力工程及工程热物理 风能与动力工程
825 工学 化学工程与技术 功能材料化学与化工
826 工学 化学工程与技术 化工与制药
827 工学 化学工程与技术 生物质化学与工程
828 工学 化学工程与技术 精细化工
829 工学 化学工程与技术 能源化工
830 工学 化学工程与技术 食品化学
831 工学 土木工程 历史城市与建筑修复工程
832 工学 土木工程 土木材料工程与结构
833 工学 土木工程 地下建筑工程
834 工学 土木工程 城市系统工程
835 工学 土木工程 城市规划与设计
836 工学 土木工程 建筑历史及其理论
837 工学 土木工程 建筑设施智能技术
838 工学 土木工程 建造环境与设备工程
839 工学 土木工程 隧道及地下建筑工程
840 工学 地质资源与地质工程 地质灾害防治工程
841 工学 地质资源与地质工程 煤及煤层气工程
842 工学 地质资源与地质工程 能源地质学
843 工学 计算机科学与技术 计算机软件与理论
844 工学 电气工程 电气信息检测技术
845 工学 电气工程 脉冲功率与等离子技术
846 工学 电气工程 高压科学与技术
847 工学 矿业工程 矿产资源经济与技术
848 工学 矿业工程 矿物材料工程
849 工学 纺织科学与工程 数字化纺织工程
850 工学 纺织科学与工程 服装
851 工学 纺织科学与工程 纤维材料物理
852 工学 航空宇航科学与技术 宇航空间机构及控制
853 工学 航空宇航科学与技术 空间技术应用
854 工学 船舶与海洋工程 水上运动装备工程
855 工学 船舶与海洋工程 水下工程
856 工学 船舶与海洋工程 船舶与海洋环境保护
857 工学 计算机科学与技术 图像传播工程
858 工学 计算机科学与技术 多媒体网页设计
859 工学 计算机科学与技术 网络与网络资源管理
860 工学 计算机科学与技术 网络传播系统与控制
861 工学 计算机科学与技术 虚拟现实与仿真工程
862 工学 轻工技术与工程 印刷光学工程
863 工学 轻工技术与工程 数字印刷
864 工学 轻工技术与工程 纸浆造纸工程
865 工学 轻工技术与工程 轻工生物技术
866 工学 食品科学与工程(工学) 食品生物技术
867 工学 食品科学与工程(工学) 食品营养与安全
868 工学 地质资源与地质工程 资源产业经济
869 工学 地质资源与地质工程 资源开发规划与设计
870 工学 地质资源与地质工程 资源科学与工程
871 工学 地质资源与地质工程 资源管理工程
872 工学 控制科学与工程 仿生技术
873 工学 控制科学与工程 信息获取与控制
874 工学 控制科学与工程 制导与控制
875 工学 控制科学与工程 智能结构及其系统信息化
876 工学 控制科学与工程 系统建模与控制理论
877 工学 机械工程 制造工程
878 工学 机械工程 制造工程智能化检测及仪器
879 工学 机械工程 制造自动化与测控技术
880 工学 机械工程 工业产品系统设计与工程
881 工学 机械工程 数字装备与计算制造
882 工学 机械工程 机电
883 工学 机械工程 汽车电子工程
884 工学 机械工程 车身工程
885 工学 机械工程 驱动技术与智能系统
886 工学 材料科学与工程 仿生科学与工程
887 工学 材料科学与工程 宝石矿物材料学
888 工学 材料科学与工程 材料冶金
889 工学 材料科学与工程 材料化工
890 工学 材料科学与工程 材料科学与技术
891 工学 材料科学与工程 材料连接技术
892 工学 材料科学与工程 生物材料学
893 工学 材料科学与工程 空间材料与加工
894 工学 材料科学与工程 纳米纤维及杂化材料
895 工学 材料科学与工程 高分子材料工程
896 工学 水利工程 城市水资源
897 工学 水利工程 工程安全与管理
898 工学 水利工程 水信息学
899 工学 水利工程 水动力学与水力机械
900 工学 水利工程 水电建设工程管理
901 工学 水利工程 水科学与技术
902 工学 水利工程 生态水利学
903 工学 测绘科学与技术 交通测绘与信息技术
904 工学 环境科学与工程(工学) 区域环境学
905 工学 环境科学与工程(工学) 环境化工
906 工学 环境科学与工程(工学) 环境微生物学
907 工学 环境科学与工程(工学) 环境材料工程
908 工学 环境科学与工程(工学) 环境经济与环境管理
909 工学 环境科学与工程(工学) 环境设计
910 工学 生物医学工程(工学) 生物分子工程
911 工学 生物医学工程(工学) 生物医学仪器与工程
912 工学 生物医学工程(工学) 生物技术与食品工程
913 工学 生物医学工程(工学) 药物工程
914 工学 电子科学与技术 生物电子学
915 工学 电子科学与技术 磁学与微波技术
916 工学 电气工程 信息显示与光电技术
917 工学 电气工程 信息物理工程
918 工学 电气工程 医疗影像工程
919 工学 电气工程 应用电子技术
920 工学 电气工程 应用电子物理
921 工学 电气工程 微纳电工技术
922 工学 电气工程 电力建设与运营
923 工学 交通运输工程 交通设备信息工程
924 工学 交通运输工程 公路和铁路工程
925 工学 交通运输工程 公路桥梁与渡河工程
926 工学 交通运输工程 智能交通与信息系统工程
927 工学 交通运输工程 海事管理
928 工学 交通运输工程 综合运输
929 工学 交通运输工程 运输与物流
930 工学 交通运输工程 道路桥梁及渡河工程
931 工学 化学工程与技术 化学工程与技术
932 工学 农业工程 农业水土工程
933 工学 农业工程 农业生物环境与能源工程
934 工学 测绘科学与技术 地图制图学与地理信息工程
935 工学 石油与天然气工程 油气田开发工程
936 工学 石油与天然气工程 油气井工程
937 工学 电子信息类 通信工程
938 工学 电气工程 电力电子与电力传动
939 工学 电气工程 电力系统及其自动化
940 工学 建筑学 建筑技术科学
941 工学 机械工程 机械电子工程
942 工学 机械工程 机械工程  
943 工学 机械工程 机械设计及理论
944 工学 核科学与技术 核科学与技术
945 工学 核科学与技术 核燃料循环与材料
946 工学 水利工程 水利工程
947 工学 水利工程 港口、海岸及近海工程
948 工学 轻工技术与工程 皮革化学与工程
949 工学 软件工程 软件工程  
950 工学 轻工技术与工程 轻工过程与装备
951 工学 食品科学与工程(工学) 食品贸易与文化
952 工学 交通运输工程 交通运输安全工程
953 工学 交通运输工程 航运管理
954 工学 仪器科学与技术 检测技术和仪表
955 工学 信息与通信工程 智能信息与集成电子系统
956 工学 光学工程 光电子及信息材料
957 工学 农业工程 农业装备工程
958 工学 力学(工学) 信息对抗技术
959 工学 力学(工学) 应用力学与飞行器工程
960 工学 力学(工学) 结构力学与岩土力学
961 工学 化学工程与技术 化学冶金和材料技术
962 工学 化学工程与技术 化工安全工程与技术
963 工学 化学工程与技术 能源环境材料及技术
964 工学 土木工程 减灾防灾工程与防护工程
965 工学 土木工程 城市与区域规划
966 工学 土木工程 工程分析与计算力学
967 工学 土木工程 建筑遗产保护与管理
968 工学 土木工程 空间信息技术及工程应用
969 工学 地质资源与地质工程 地学信息工程
970 工学 地质资源与地质工程 资源环境与遥感信息
971 工学 控制科学与工程 复杂系统与控制
972 工学 机械工程 再生资源科学与技术
973 工学 机械工程 制造系统信息工程
974 工学 机械工程 数字化设计及制造
975 工学 机械工程 机械工程及自动化
976 工学 材料科学与工程 再生材料工程
977 工学 材料科学与工程 材料力学与工程
978 工学 材料科学与工程 电子信息材料与器件
979 工学 核科学与技术 核反应堆工程
980 工学 水利工程 水灾害与水安全
981 工学 水利工程 河口海岸学
982 工学 环境科学与工程(工学) 环境安全工程
983 工学 电子科学与技术 半导体芯片系统与工艺
984 工学 电气工程 微电子制造工程
985 工学 电气工程 电站系统及其控制
986 工学 矿业工程 非传统矿产资源开发
987 工学 土木工程 建筑材料
988 工学 控制科学与工程 振动与控制
989 工学 电气工程 电气系统控制与信息技术
990 工学 纺织科学与工程 服装设计
991 工学 工程 水利工程  
992 工学 信息与通信工程 信号与信息处理
993 工学 兵器科学与技术 军事化学与烟火技术
994 工学 兵器科学与技术 兵器科学与技术
995 工学 交通运输类 交通工程
996 工学 交通运输类 交通运输
997 工学 仪器科学与技术 测试计量技术及仪器
998 工学 动力工程及工程热物理 工程热物理
999 管理学 公共管理 公共安全预警与应急管理
1000 管理学 公共管理 公共财政管理
1001 管理学 公共管理 国民经济管理
1002 管理学 工商管理 知识产权管理
1003 管理学 工商管理 跨国公司管理
1004 管理学 管理科学与工程 产业组织创新与管理控制
1005 管理学 管理科学与工程 可持续发展管理
1006 管理学 管理科学与工程 科学学与科学技术管理
1007 管理学 管理科学与工程 金融工程与管理
1008 管理学 管理科学与工程 移民科学与工程
1009 管理学 公共管理 公共政策学
1010 管理学 公共管理 公共组织与人力资源
1011 管理学 公共管理 公共经济制度与政策
1012 管理学 公共管理 公共经济管理
1013 管理学 公共管理 医院管理与卫生政策
1014 管理学 公共管理 国土资源学
1015 管理学 公共管理 房地产管理
1016 管理学 公共管理 政府经济管理
1017 管理学 公共管理 民族地区公共行政管理
1018 管理学 公共管理 社会政策
1019 管理学 农林经济管理 农村发展与管理
1020 管理学 图书馆、情报与档案管理 出版发行学
1021 管理学 图书馆、情报与档案管理 密码学
1022 管理学 工商管理 信用管理
1023 管理学 工商管理 文化遗产与旅游开发
1024 管理学 工商管理 物流及服务管理
1025 管理学 工商管理 经济信息技术及管理
1026 管理学 工商管理 经济信息管理
1027 管理学 管理科学与工程 企业人力资源管理
1028 管理学 管理科学与工程 创新工程与管理
1029 管理学 管理科学与工程 工程与项目管理
1030 管理学 管理科学与工程 物流工程与管理
1031 管理学 管理科学与工程 管理信息学
1032 管理学 管理科学与工程 管理决策与系统理论
1033 管理学 管理科学与工程 管理经济学
1034 管理学 管理科学与工程 管理运筹学
1035 管理学 管理科学与工程 经济管理决策与分析
1036 管理学 管理科学与工程 金融工程与经济发展
1037 管理学 公共管理 公共工程组织与管理
1038 管理学 公共管理 公共部门人力资源管理
1039 管理学 公共管理 地方政府学
1040 管理学 公共管理 电子政务
1041 管理学 公共管理 非营利组织管理
1042 管理学 工商管理 财务会计
1043 管理学 管理科学与工程 决策科学
1044 管理学 管理科学与工程 管理决策理论与应用
1045 管理学 管理科学与工程 管理系统工程
1046 管理学 管理科学与工程 评估系统工程
1047 管理学 工商管理 企业管理
1048 管理学 工商管理类 人力资源管理
1049 管理学 图书情报与档案管理类 信息资源管理
1050 管理学 工商管理类 市场营销
1051 管理学 管理科学与工程类 管理科学
1052 管理学 工程管理 工程管理
1053 管理学 旅游管理 旅游管理
1054 管理学 电子商务类 电子商务
1055 管理学 图书情报与档案管理 图书馆学
1056 管理学 图书情报 图书情报
1057 管理学 农林经济管理 林业经济管理
1058 管理学 公共管理 行政管理
1059 管理学 工商管理 运筹学与企业管理决策
1060 管理学 管理科学与工程 科技与教育管理
1061 管理学 管理科学与工程 管理工程与工业管理
1062 管理学 管理科学与工程 金融管理工程
1063 管理学 管理科学与工程 智能决策与知识管理
1064 管理学 管理科学与工程 金融工程与风险管理
1065 管理学 公共管理 公共医学及健康管理
1066 管理学 公共管理 教育经济与管理
1067 管理学 管理科学与工程 管理科学与工程
1068 管理学 公共管理 土地资源管理
1069 管理学 工商管理 技术经济及管理
1070 管理学 公共管理 公共管理
1071 管理学 农林经济管理 农林经济管理
1072 管理学 工商管理 会计学
1073 管理学 工商管理 旅游管理  
1074 管理学 图书情报与档案管理 档案学
1075 管理学 公共管理类 劳动与社会保障
1076 管理学 农林经济管理 农业经济管理
1077 管理学 图书情报与档案管理 情报学
1078 管理学 公共管理 社会医学与卫生事业管理
1079 管理学 公共管理 社会保障
1080 管理学 工商管理 工商管理  
1081 管理学 图书情报与档案管理 图书情报与档案管理
1082 管理学 会计 会计
1083 管理学 工商管理类 财务管理
1084 管理学 公共管理类 社会管理与社会政策
1085 管理学 公共管理 能源资源管理
1086 管理学 管理科学与工程 信息管理与数据挖掘
1087 管理学 公共管理 国际发展政策与治理  
1088 管理学 管理科学与工程 工程财务与造价管理
1089 管理学 农林经济管理 农业信息管理
1090 管理学 农林经济管理 产业经济
1091 管理学 农林经济管理 农业信息分析学
1092 管理学 公共管理 应急管理
1093 管理学 公共管理 市场监督管理
1094 管理学 公共管理 文化管理  
1095 管理学 公共管理 公共政策
1096 管理学 农林经济管理 农村发展
1097 管理学 公共管理 国际组织与社会组织管理  
1098 管理学 管理科学与工程 能源经济与管理
1099 管理学 工程管理 物流工程管理
1100 管理学 工商管理 创业管理  
1101 管理学 农林经济管理 农业技术经济
1102 管理学 管理科学与工程 供应链
1103 管理学 公共管理 应急技术与管理
1104 管理学 工商管理 管理硕士  
1105 管理学 农林经济管理 农村管理
1106 管理学 农林经济管理 农业管理
1107 管理学 工商管理 国际工商管理
1108 管理学 管理科学与工程 企业信息化系统与工程
1109 管理学 工程管理 项目管理(管理学)
1110 管理学 工商管理 创业学
1111 管理学 公共管理 认知与公共服务
1112 管理学 工商管理 市场营销学
1113 管理学 工商管理 文化创意产业管理
1114 管理学 工商管理 公司治理
1115 管理学 工商管理 物流管理(管理学)
1116 管理学 公共管理 国际事务与全球治理
1117 管理学 农林经济管理 农村社会管理  
1118 管理学 工商管理 营销管理
1119 管理学 工商管理 技术经济与管理
1120 管理学 管理科学与工程 教育管理(管理学)
1121 管理学 管理科学与工程 信息管理
1122 管理学 公共管理 非传统安全管理
1123 管理学 图书情报与档案管理 商业分析
1124 管理学 工商管理 国际商务(管理学)  
1125 管理学 公共管理 公共管理信息化理论与技术  
1126 管理学 农林经济管理 资源经济与环境管理
1127 管理学 管理科学与工程 物流管理与工程
1128 管理学 公共管理 体育事业管理  
1129 管理学 工商管理 人力资源管理(管理学)  
1130 管理学 工商管理 市场营销管理  
1131 管理学 工商管理 物流与供应链管理  
1132 管理学 管理科学与工程 大数据管理  
1133 管理学 农林经济管理 信息技术与数字农业
1134 管理学 工商管理 商务智能  
1135 管理学 农林经济管理 乡村经济管理  
1136 管理学 工商管理类 工商管理硕士  
1137 管理学 图书情报与档案管理类 图书情报与档案管理(编辑出版学)  
1138 管理学 会计 会计硕士  
1139 管理学 管理科学与工程 经济决策与金融管理  
1140 管理学 公共管理 公共经济与公共政策
1141 管理学 工商管理 投资学(管理学)
1142 管理学 管理科学与工程 移民科学与管理
1143 管理学 公共管理 政策科学与公共管理创新  
1144 管理学 农林经济管理 自然经济管理
1145 管理学 工商管理 财务学
1146 管理学 管理科学与工程 信息管理与电子政务
1147 管理学 工商管理 环境管理(管理学)
1148 管理学 公共管理 公共信息资源管理
1149 管理学 公共管理 城市发展与管理
1150 管理学 公共管理类 公共管理(公共政策)  
1151 管理学 公共管理类 公共管理(应急管理)  
1152 管理学 公共管理类 公共管理硕士  
1153 管理学 农林经济管理 食品经济管理
1154 管理学 图书情报与档案管理 信息分析
1155 管理学 公共管理 房地产经济与管理
1156 管理学 公共管理 城乡发展与规划
1157 管理学 公共管理 公共财政与公共政策
1158 管理学 公共管理 大数据公共治理
1159 管理学 农林经济管理 区域发展
1160 管理学 公共管理 城市管理(管理学)  
1161 管理学 图书情报与档案管理 企业知识管理  
1162 管理学 管理科学与工程 工业工程与管理(管理学)
1163 管理学 管理科学与工程 信息管理与信息系统(管理科学与工程)
1164 管理学 管理科学与工程 数据科学与商务分析
1165 管理学 管理科学与工程 运营与供应链管理
1166 管理学 管理科学与工程 管理运筹与优化决策
1167 管理学 管理科学与工程 科技与创新管理
1168 管理学 工商管理 创业与中小企业管理
1169 教育学 教育学 教育政策学
1170 教育学 教育学 民族教育学  
1171 教育学 体育学类 体育硕士  
1172 教育学 汉语国际教育 汉语国际教育硕士  
1173 教育学 教育学 教育评价与治理  
1174 教育学 教育学 女性教育学
1175 教育学 教育学 学习心理与发展
1176 教育学 教育学 基础教育学
1177 教育学 教育学 家庭教育学
1178 教育学 教育学 教育信息工程
1179 教育学 教育 特殊教育
1180 教育学 体育学 体育学
1181 教育学 体育 体育
1182 教育学 教育学 教育史
1183 教育学 教育 学科教学(数学)
1184 教育学 心理学 基础心理学
1185 教育学 教育学 教育技术学
1186 教育学 教育学 教育学
1187 教育学 心理学 应用心理学
1188 教育学 教育 学科教学(音乐)
1189 教育学 教育 学科教学(化学)
1190 教育学 教育 学生发展与教育
1191 教育学 教育 学科教学(生物)
1192 教育学 教育 学科教学(物理)
1193 教育学 教育 学科教学(思政)
1194 教育学 体育学 运动康复学
1195 教育学 教育学 美育学
1196 教育学 心理学 发展与教育心理学
1197 教育学 心理学 心理学
1198 教育学 教育 学科教学(英语)
1199 教育学 教育 心理健康教育
1200 教育学 汉语国际教育 汉语国际教育
1201 教育学 体育 社会体育指导
1202 教育学 教育 初等教育学  
1203 教育学 体育 体育管理  
1204 教育学 教育学 体育赛事运作  
1205 教育学 教育学 教师教育  
1206 教育学 教育学 远程教育  
1207 教育学 教育学 职业技术教育
1208 教育学 教育学 工程教育  
1209 教育学 体育学 体育教育学  
1210 教育学 体育学 中外体育人文交流  
1211 教育学 教育学 非洲教育  
1212 教育学 教育学 国际汉语教育(教育学)
1213 教育学 教育学 教育发展与治理
1214 教育学 教育学 台湾研究
1215 教育学 教育学 研究生教育学
1216 教育学 教育学 跨文化教育
1217 教育学 教育学 科学教育学
1218 教育学 教育 学习与智能教育
1219 教育学 教育学类 教育学(医学教育)  
1220 教育学 体育学 体育工程学
1221 教育学 体育学 体育管理科学
1222 教育学 心理学 学校心理学  
1223 教育学 教育 汉语教师教育
1224 教育学 教育 英语教育
1225 教育学 教育 化学教育
1226 教育学 教育 物理教育
1227 教育学 教育学 教育管理与政策
1228 教育学 教育学 教师教育学
1229 教育学 教育学 农村教育
1230 教育学 教育学 教育政策学与教育法学
1231 教育学 教育学 烹饪与营养教育
1232 教育学 体育 竞赛组织
1233 教育学 体育 体育教学
1234 教育学 教育 学前教育
1235 教育学 教育 教育
1236 教育学 教育 学科教学(语文)
1237 教育学 教育 小学教育
1238 教育学 教育 科学与技术教育
1239 教育学 教育 学科教学(历史)
1240 教育学 教育 学校课程与教学
1241 教育学 教育 学科教学(体育)
1242 教育学 体育学 体育经济与管理
1243 教育学 体育学 言语听觉科学
1244 教育学 心理学 医学心理学
1245 教育学 心理学 心理信息工程
1246 教育学 心理学 认知神经科学
1247 教育学 教育学 教育伦理学
1248 教育学 教育学 教育心理学
1249 教育学 教育学 教育技术史
1250 教育学 教育学 教育经济学
1251 教育学 教育学 数学教育
1252 教育学 教育学 旅游管理与服务教育
1253 教育学 教育学 成人教育学
1254 教育学 教育学 学习科学与技术设计
1255 教育学 体育学 社会体育
1256 教育学 心理学 发展与教学心理学
1257 教育学 教育学 教育信息科学与技术
1258 教育学 教育学 教育文化与社会
1259 教育学 教育学 课程与教学论
1260 教育学 教育学 职业技术教育学
1261 教育学 教育学 教育法学
1262 教育学 教育 现代教育技术
1263 教育学 教育学 比较教育学
1264 教育学 体育学 体育教育训练学
1265 教育学 教育 教育领导与管理
1266 教育学 教育学 特殊教育学
1267 教育学 体育学类 体育教育
1268 教育学 教育 学科教学(地理)
1269 教育学 教育学 高等教育学
1270 教育学 体育学 体育人文社会学
1271 教育学 教育学 学前教育学
1272 教育学 教育 学科教学(美术)
1273 教育学 教育学 教育学原理
1274 教育学 教育经济与管理 教育经济与管理
1275 教育学 体育 运动训练
1276 教育学 体育学 民族传统体育学
1277 教育学 应用心理 应用心理
1278 教育学 体育学 运动人体科学
1279 教育学 教育 教育管理
1280 经济学 应用经济学 发展经济学
1281 经济学 应用经济学 服务贸易学
1282 经济学 应用经济学 经济系统分析与管理
1283 经济学 应用经济学 轻工产业技术经济
1284 经济学 理论经济学 海洋经济学
1285 经济学 应用经济学 中国经济
1286 经济学 应用经济学 产业组织学
1287 经济学 应用经济学 区域经济与自然资源管理
1288 经济学 应用经济学 国际金融学
1289 经济学 应用经济学 城市经济学
1290 经济学 应用经济学 媒体经济学
1291 经济学 应用经济学 法律经济学
1292 经济学 应用经济学 法经济学
1293 经济学 应用经济学 流通经济学
1294 经济学 应用经济学 社会保险与经济保障
1295 经济学 应用经济学 网络经济学
1296 经济学 应用经济学 证券投资
1297 经济学 应用经济学 转轨经济学
1298 经济学 应用经济学 金融数学与金融工程
1299 经济学 应用经济学 风险投资
1300 经济学 理论经济学 世界经济人口
1301 经济学 应用经济学 农业经济学
1302 经济学 理论经济学 公共经济学
1303 经济学 理论经济学 制度经济学
1304 经济学 理论经济学 卫生经济学
1305 经济学 理论经济学 宏观经济学
1306 经济学 理论经济学 比较经济体制学
1307 经济学 理论经济学 组织经济学
1308 经济学 应用经济学 劳动关系学
1309 经济学 应用经济学 国际经济学
1310 经济学 应用经济学 审计学
1311 经济学 理论经济学 保险精算
1312 经济学 理论经济学 社会经济学
1313 经济学 应用经济学 房地产经济学
1314 经济学 税务 税务
1315 经济学 理论经济学 经济思想史
1316 经济学 理论经济学 理论经济学
1317 经济学 金融 金融
1318 经济学 应用经济学 应用经济学
1319 经济学 应用经济学 国防经济学
1320 经济学 应用经济学 技术经济学
1321 经济学 应用经济学 消费经济学
1322 经济学 应用经济学 能源经济学
1323 经济学 理论经济学 西方经济学
1324 经济学 理论经济学 经济史
1325 经济学 应用经济学 环境资源与发展经济学
1326 经济学 应用经济学 国际贸易学
1327 经济学 应用经济学 区域经济学
1328 经济学 应用经济学 国民经济学
1329 经济学 金融学类 金融工程
1330 经济学 应用经济学 统计学
1331 经济学 应用统计 应用统计
1332 经济学 应用经济学 金融学
1333 经济学 保险 保险
1334 经济学 应用经济学 财政学
1335 经济学 理论经济学 世界经济
1336 经济学 资产评估 资产评估
1337 经济学 金融学类 投资学
1338 经济学 审计 审计
1339 经济学 应用经济学 产业经济学
1340 经济学 应用经济学 国防经济
1341 经济学 统计学 统计学  
1342 经济学 经济与贸易类 国际经济与贸易
1343 经济学 理论经济学 人口、资源与环境经济学
1344 经济学 应用经济学 劳动经济学
1345 经济学 应用经济学 数量经济学
1346 经济学 国际商务 国际商务管理  
1347 经济学 经济学类 国际贸易学(中国商务方向)  
1348 经济学 统计学 统计学(数据管理方向)  
1349 经济学 国际商务 国际商务
1350 经济学 应用经济学 国际商务与跨境电商  
1351 经济学 统计学 金融统计保险精算与风险管理
1352 经济学 理论经济学 政治经济学
1353 经济学 理论经济学 公共经济制度与政策(经济学)
1354 经济学 应用经济学 投资经济学
1355 经济学 应用经济学 金融贸易电子商务  
1356 经济学 统计学 数理统计学
1357 经济学 应用经济学 世贸组织法与经济学  
1358 经济学 理论经济学 管理经济学(经济学)
1359 经济学 应用经济学 资源环境与循环经济(经济学)  
1360 经济学 统计学 金融统计与风险管理与保险精算  
1361 经济学 应用经济学 数理金融学  
1362 经济学 应用经济学 经济大数据分析  
1363 经济学 应用经济学 金融工程(经济学)  
1364 经济学 应用经济学 行为金融学  
1365 经济学 国际商务 国际商务硕士  
1366 经济学 税务 税务硕士  
1367 经济学 保险 保险硕士  
1368 经济学 审计 审计硕士  
1369 经济学 金融学类 金融硕士  
1370 经济学 经济学类 中国学(经济与管理)  
1371 经济学 应用经济学 金融计量与金融工程
1372 经济学 应用经济学 应用经济学(东北亚跨境电子商务)
1373 经济学 理论经济学 自由贸易区理论与实务
1374 经济学 统计学 金融与风险统计
1375 经济学 应用经济学 互联网金融学
1376 经济学 理论经济学 规制经济学
1377 经济学 理论经济学 比较政治经济学
1378 经济学 应用经济学 生态经济学
1379 理学 心理学(理学) 社会管理和咨询心理学
1380 理学 心理学(理学) 实验和认知神经科学
1381 理学 地理学 环境地理学  
1382 理学 地球物理学 固体地球物理  
1383 理学 生物学 生物物理  
1384 理学 化学 工程化学  
1385 理学 地理学 地理学(城市与区域规划)  
1386 理学 化学类 化学(化学基因组学)  
1387 理学 物理学 应用物理  
1388 理学 生物学 农业合成生物学
1389 理学 大气科学 大气遥感与大气探测  
1390 理学 地质学 土地工程学
1391 理学 大气科学 水文气象学  
1392 理学 大气科学 海洋气象学  
1393 理学 地理学 环境地质学
1394 理学 地质学 资源勘查与地球物理
1395 理学 中药学(理学) 中药或天然药物化学研究  
1396 理学 中药学(理学) 中药资源开发与利用  
1397 理学 中药学(理学) 中药药理与毒理研究  
1398 理学 中药学(理学) 临床中药研究  
1399 理学 中药学(理学) 中药炮制现代研究  
1400 理学 中药学(理学) 中药制剂与质量分析研究  
1401 理学 中药学(理学) 药食同源中药功能产品研究  
1402 理学 大气科学 地球气候与环境
1403 理学 心理学(理学) 工程心理学
1404 理学 心理学(理学) 发展和教育心理学
1405 理学 生物学 医学遗传学
1406 理学 统计学(理学) 社会经济统计
1407 理学 化学 生物环境信息材料  
1408 理学 统计学类 数理统计
1409 理学 生态学 资源环境生态学  
1410 理学 生态学 微生物生态学  
1411 理学 海洋科学 物理海洋学
1412 理学 生态学 生态学
1413 理学 地质学 构造地质学
1414 理学 电子科学与技术(理学) 集成电路科学与工程
1415 理学 海洋科学 海洋地球科学
1416 理学 计算机科学与技术(理学) 数据科学
1417 理学 化学 精细合成化学与分子工程
1418 理学 环境科学与工程(理学) 资源与环境(理学)  
1419 理学 电子科学与技术(理学) 电子信息
1420 理学 大气科学 气候系统与气候变化  
1421 理学 生物学 精准医学与公共健康(理学)  
1422 理学 物理学 生物物理和软凝聚态
1423 理学 生物学 转化医学(理学)
1424 理学 生态学 生态学(理学)
1425 理学 生物学 人类生物学
1426 理学 统计学(理学) 大数据统计
1427 理学 数学 数学教育(理学)  
1428 理学 电子科学与技术(理学) 光电系统与控制技术
1429 理学 地理学 城市与区域规划(地理学)
1430 理学 数学 计算机数学  
1431 理学 地质学 遥感与地理信息系统
1432 理学 地质学 资源环境与区域规划
1433 理学 数学 计算物理与数值代数  
1434 理学 化学 洁净能源科学
1435 理学 生物学 纳米生物医学
1436 理学 物理学类 物理学(高能量密度物理)  
1437 理学 物理学类 大气科学(物理海洋学)  
1438 理学 物理学类 核科学与技术(医学物理和工程)  
1439 理学 心理学类 应用心理硕士  
1440 理学 物理学 精密测量物理  
1441 理学 生物学 生物医学工程与技术
1442 理学 地理学 地理学(历史地理学)  
1443 理学 地理学 地理学(建筑文化与地域景观)  
1444 理学 地理学 地理学(景观设计学)  
1445 理学 统计学(理学) 生物卫生统计学
1446 理学 计算机科学与技术(理学) 信息安全(理学)
1447 理学 药学(理学) 药物分析学(理学)
1448 理学 药学(理学) 药物化学(理学)
1449 理学 药学(理学) 药学(理学)
1450 理学 力学(理学) 一般力学与力学基础(理学)
1451 理学 医学技术(理学) 医学技术(理学)
1452 理学 心理学(理学) 应用心理学(理学)
1453 理学 公共卫生与预防医学(理学) 营养与食品卫生学(理学)
1454 理学 中药学(理学) 中药学(理学)
1455 理学 计算机科学与技术(理学) 计算机系统结构(理学)
1456 理学 公共卫生与预防医学(理学) 军事预防医学(理学)
1457 理学 公共卫生与预防医学(理学) 劳动卫生与环境卫生学(理学)
1458 理学 天文学 天文学
1459 理学 化学 物理化学
1460 理学 化学 化学
1461 理学 科学技术史(理学) 科学技术史(理学)
1462 理学 力学类(理学) 理论与应用力学(理学)
1463 理学 力学(理学) 力学(理学)
1464 理学 地理学 人文地理学
1465 理学 地理学 地理学
1466 理学 地质学 古生物学与地层学
1467 理学 地质学 地球化学
1468 理学 大气科学 气象学
1469 理学 化学 无机化学
1470 理学 海洋科学 海洋化学
1471 理学 生物学 发育生物学
1472 理学 地球物理学 地震学
1473 理学 地质学 行星地质与比较行星学
1474 理学 地质学 水文地质学
1475 理学 大气科学 应用气象学  
1476 理学 生物学 生物统计学
1477 理学 地理学 地理环境遥感
1478 理学 基础医学(理学) 放射医学(理学)
1479 理学 力学(理学) 工程力学(理学)
1480 理学 环境科学与工程(理学) 环境工程(理学)
1481 理学 环境科学与工程(理学) 环境科学(理学)
1482 理学 电子科学与技术(理学) 电磁场与微波技术(理学)
1483 理学 心理学(理学) 心理学(理学)
1484 理学 生物医学工程(理学) 生物医学工程(理学)
1485 理学 统计学(理学) 统计学(理学)
1486 理学 电子科学与技术(理学) 微电子学与固体电子学(理学)
1487 理学 电子科学与技术(理学) 物理电子学(理学)
1488 理学 运动人体科学(理学) 运动人体科学(理学)
1489 理学 护理学(理学) 护理学(理学)
1490 理学 海洋科学类 海洋技术
1491 理学 环境科学与工程(理学) 环境科学与工程(理学)
1492 理学 化学类 化学生物学
1493 理学 基础医学(理学) 免疫学(理学)
1494 理学 药学(理学) 生药学(理学)
1495 理学 公共卫生与预防医学(理学) 卫生毒理学(理学)
1496 理学 地球物理学 空间物理学
1497 理学 数学 概率论与数理统计
1498 理学 化学 有机化学
1499 理学 地理学 自然地理学
1500 理学 生物学 生物化学与分子生物学
1501 理学 生物学 水生生物学
1502 理学 天文学 天体测量与天体力学
1503 理学 物理学 原子与分子物理
1504 理学 电子科学与技术(理学) 电子科学与技术(理学)
1505 理学 地球物理学 地球物理学
1506 理学 公共卫生与预防医学(理学) 儿少卫生与妇幼保健学(理学)
1507 理学 地质学 地质学
1508 理学 生物科学类 生物技术
1509 理学 生物科学类 生物信息学
1510 理学 心理学(理学) 发展与教育心理学(理学)
1511 理学 基础医学(理学) 法医学(理学)
1512 理学 公共卫生与预防医学(理学) 公共卫生与预防医学(理学)
1513 理学 力学(理学) 固体力学(理学)
1514 理学 生物学 生物学
1515 理学 生物学 细胞生物学
1516 理学 地球物理学 固体地球物理学
1517 理学 生物学 神经生物学
1518 理学 系统科学 系统科学
1519 理学 计算机科学与技术(理学) 计算机软件与理论(理学)
1520 理学 数学 运筹学与控制论
1521 理学 数学 计算数学
1522 理学 数学 数学
1523 理学 计算机科学与技术(理学) 计算机应用技术(理学)
1524 理学 数学 应用数学
1525 理学 大气科学 大气科学
1526 理学 天文学 天体物理
1527 理学 数学 基础数学
1528 理学 化学 高分子化学与物理
1529 理学 地质学 第四纪地质学
1530 理学 地理学 地图学与地理信息系统
1531 理学 生物学 生理学
1532 理学 系统科学 系统理论
1533 理学 海洋科学 海洋地质
1534 理学 物理学 粒子物理与原子核物理
1535 理学 基础医学(理学) 基础医学(理学)
1536 理学 心理学(理学) 基础心理学(理学)
1537 理学 计算机科学与技术(理学) 计算机科学与技术(理学)
1538 理学 大气科学 大气物理学与大气环境
1539 理学 农药学 农药学
1540 理学 化学 分析化学
1541 理学 生物学 植物学
1542 理学 基础医学(理学) 人体解剖与组织胚胎学(理学)
1543 理学 生物学 生物物理学
1544 理学 药学(理学) 微生物与生化药学(理学)
1545 理学 药学(理学) 药剂学(理学)
1546 理学 药学(理学) 药理学(理学)
1547 理学 地理学 地理信息系统
1548 理学 地理学 湿地科学
1549 理学 地理学 环境地理
1550 理学 生物学 遗传学
1551 理学 系统科学 系统分析与集成
1552 理学 力学(理学) 流体力学(理学)
1553 理学 物理学 光学
1554 理学 物理学 无线电物理
1555 理学 物理学 物理学
1556 理学 物理学 声学
1557 理学 公共卫生与预防医学(理学) 流行病与卫生统计学(理学)
1558 理学 海洋科学 海洋生物学
1559 理学 海洋科学 海洋科学
1560 理学 生物学 动物学
1561 理学 生物学 微生物学
1562 理学 物理学 等离子体物理
1563 理学 物理学 理论物理
1564 理学 地质学 岩石矿物材料学
1565 理学 数学 概率与数量统计
1566 理学 海洋科学 海岸带综合管理
1567 理学 海洋科学 海洋地理
1568 理学 海洋科学 海洋腐蚀与防护
1569 理学 物理学 水下声学
1570 理学 物理学 计算物理学
1571 理学 生物学 生物化学
1572 理学 生物学 结构生物学
1573 理学 电子信息科学类 微电子学
1574 理学 天文学 空间天气学
1575 理学 生物学 生物无机化学
1576 理学 大气科学 大气遥感科学与技术
1577 理学 地质学 行星地质与化学
1578 理学 大气科学 雷电科学与技术
1579 理学 数学 经济数学
1580 理学 生物学 动物发育生物学
1581 理学 生物学 基因组学与生物信息学
1582 理学 生物学 计算生物学
1583 理学 电子信息科学类 信息系统安全
1584 理学 力学类(理学) 计算力学
1585 理学 化学 放射化学
1586 理学 化学 理论与计算化学
1587 理学 地理学 全球环境变化
1588 理学 地质学 数字地质科学
1589 理学 生物学 电子生物技术与装备
1590 理学 物理学 凝聚态物理
1591 理学 基础医学(理学) 病原生物学(理学)
1592 理学 材料科学与工程(理学) 材料加工工程(理学)
1593 理学 材料科学与工程(理学) 材料科学与工程(理学)
1594 理学 基础医学(理学) 病理学与病理生理学(理学)
1595 理学 材料科学与工程(理学) 材料物理与化学(理学)
1596 理学 材料科学与工程(理学) 材料学(理学)
1597 理学 地理学 自然灾害学
1598 理学 海洋科学 海洋地球化学
1599 理学 地质学 矿物学、岩石学、矿床学
1600 理学 教育技术学 教育技术学
1601 理学 电子科学与技术(理学) 电路与系统(理学)
1602 理学 地质学 地下水科学
1603 理学 天文学 天文技术与方法
1604 理学 材料科学类 材料物理
1605 理学 生物学 生物医学
1606 理学 数学 数学与信息技术
1607 理学 地理学 生物地理学
1608 理学 地理学 资源环境与城乡规划管理
1609 理学 地质学 地球生物学
1610 理学 地质学 地质信息学
1611 理学 地质学 宝石学
1612 理学 大气科学 城市气象学
1613 理学 大气科学 气候变化与公共气象
1614 理学 数学 工程数学
1615 理学 数学 生物数学
1616 理学 数学 运筹学与数理统计
1617 理学 数学 金融数学与保险精算
1618 理学 材料科学类 材料摩擦学
1619 理学 海洋科学 海洋事务
1620 理学 海洋科学 海洋化学工程与技术
1621 理学 海洋科学 海洋地球物理学
1622 理学 海洋科学 海洋工程结构
1623 理学 海洋科学 海洋物理
1624 理学 海洋科学 海洋生物技术
1625 理学 物理学 医学物理
1626 理学 物理学 天体粒子物理
1627 理学 物理学 放射物理及技术
1628 理学 物理学 数学物理
1629 理学 物理学 生物医学物理
1630 理学 物理学 纳米物理学
1631 理学 物理学 量子信息物理学
1632 理学 生物学 医学生物化学及细胞生物学
1633 理学 生物学 医学神经生物学
1634 理学 生物学 生物统计
1635 理学 生物学 疾病基因组学
1636 理学 生物学 行为遗传学
1637 理学 电子信息科学类 光信息科学与技术
1638 理学 电子信息科学类 网络工程
1639 理学 化学 绿色化学
1640 理学 地理学 地貌学与环境演变
1641 理学 大气科学 3S集成与气象应用
1642 理学 大气科学 气候系统与全球变化
1643 理学 海洋科学 应用海洋学
1644 理学 海洋科学 海洋生态学
1645 理学 海洋科学 海洋资源与权益综合管理
1646 理学 生物学 分子免疫与疾病预防
1647 理学 生物学 植物遗传资源学
1648 理学 生物学 生物安全
1649 理学 生物学 跨境生态安全
1650 理学 科学技术史(理学) 医学与生命科学史
1651 理学 力学类(理学) 生物与纳米力学
1652 理学 化学 化学物理学
1653 理学 化学 纳米化学
1654 理学 化学 腐蚀科学与防护
1655 理学 地球物理学 空间地球物理学
1656 理学 地理学 地球与空间探测技术
1657 理学 地理学 地球动力学
1658 理学 地理学 自然资源学
1659 理学 大气科学 气象信息技术与安全
1660 理学 心理学类 计量心理学
1661 理学 材料科学类 材料化学
1662 理学 环境科学类 生态地质学
1663 理学 电子信息科学类 信息工程
1664 理学 电子信息科学类 电子信息科学与技术
1665 理学 地理学 地球系统科学
1666 历史学 历史学 中国近现代史基本问题研究
1667 历史学 历史学 技术史
1668 历史学 历史学 考古学及博物馆学
1669 历史学 历史学 中国思想史
1670 历史学 历史学 专门史
1671 历史学 历史学 中国文化史
1672 历史学 历史学 中国文学批评史
1673 历史学 历史学 中国经济史
1674 历史学 历史学 全球史
1675 历史学 历史学 博物馆学
1676 历史学 历史学 历史文化学
1677 历史学 历史学 历史文献学
1678 历史学 历史学 国际关系史
1679 历史学 历史学 地区国别史
1680 历史学 历史学 民族学
1681 历史学 历史学 海洋史学
1682 历史学 历史学 社会史
1683 历史学 历史学 藏族历史、经济与社会发展
1684 历史学 历史学 中国历史与文化
1685 历史学 历史学 区域文化史
1686 历史学 历史学 史论
1687 历史学 历史学 文物学与艺术史
1688 历史学 历史学 东亚国际关系史
1689 历史学 世界史 世界史
1690 历史学 中国史 中国史
1691 历史学 文物与博物馆 文物与博物馆
1692 历史学 考古学 考古学
1693 历史学 历史学 世界历史
1694 历史学 历史学 中国古代史
1695 历史学 历史学 中国近现代史
1696 历史学 历史学 历史地理学
1697 历史学 历史学 史学理论及史学史
1698 历史学 历史学 文化观光旅游
1699 历史学 历史学 科学史
1700 历史学 世界史 非洲历史与文化  
1701 历史学 中国史 敦煌学  
1702 历史学 历史学 中国近代史  
1703 历史学 历史学 人口史
1704 历史学 历史学 边疆史地
1705 历史学 考古学 古籍保护
1706 历史学 中国史 中国学
1707 历史学 中国史 中国边疆学
1708 历史学 历史学类 中国学(历史与考古)  
1709 历史学 中国史 传统文化与文化产业  
1710 历史学 历史学 历史社会学
1711 文学 中国语言文学 佛教语言文学
1712 文学 中国语言文学 古典文献
1713 文学 中国语言文学 小学教育
1714 文学 中国语言文学 文化批评
1715 文学 中国语言文学 文学人类学
1716 文学 中国语言文学 比较文学与跨文化研究
1717 文学 中国语言文学 藏语言文学
1718 文学 外国语言文学 葡萄牙语言文学
1719 文学 外国语言文学 西班牙语
1720 文学 新闻传播学 传媒教育
1721 文学 新闻传播学 国际电影文化传播
1722 文学 新闻传播学 广播电视传播学
1723 文学 中国语言文学 中外影视文化研究
1724 文学 新闻传播学 传媒信息
1725 文学 中国语言文学 人文科学
1726 文学 中国语言文学 儿童文学
1727 文学 中国语言文学 写作理论与实践
1728 文学 中国语言文学 国学
1729 文学 中国语言文学 对外汉语教学
1730 文学 中国语言文学 少数民族语言文学
1731 文学 中国语言文学 文化遗产与文化产业
1732 文学 中国语言文学 文献学
1733 文学 中国语言文学 蒙古语言文学
1734 文学 外国语言文学 意大利语语言文学
1735 文学 新闻传播学 传媒管理
1736 文学 新闻传播学 传媒经济学
1737 文学 新闻传播学 广播电视新闻学
1738 文学 新闻传播学 应用音乐与传媒
1739 文学 新闻传播学 网络新闻
1740 文学 翻译 德语口译
1741 文学 翻译 法语笔译
1742 文学 翻译 英语笔译
1743 文学 翻译 英语口译
1744 文学 翻译 德语笔译
1745 文学 翻译 朝鲜语笔译
1746 文学 外国语言文学 西班牙语语言文学
1747 文学 新闻与传播 新闻与传播
1748 文学 新闻传播学 传播学
1749 文学 外国语言文学 德语语言文学
1750 文学 中国语言文学 中国现当代文学
1751 文学 中国语言文学 中国语言文学
1752 文学 中国语言文学 语言学及应用语言学
1753 文学 翻译 俄语笔译
1754 文学 翻译 俄语口译
1755 文学 中国语言文学 中国儒学
1756 文学 中国语言文学 中国各体文学理论
1757 文学 中国语言文学 中外语言对比
1758 文学 外国语言文学 印度语言文学
1759 文学 新闻传播学 新闻传播学
1760 文学 出版 出版
1761 文学 外国语言文学 欧洲语言文学
1762 文学 中国语言文学 汉语言文字学
1763 文学 新闻传播学类 广告学
1764 文学 翻译 翻译
1765 文学 翻译 日语口译
1766 文学 外国语言文学 英语语言文学
1767 文学 中国语言文学 中国古典文献学
1768 文学 外国语言文学 俄语语言文学
1769 文学 中国语言文学 文艺学
1770 文学 中国语言文学 比较文学与世界文学
1771 文学 外国语言文学 法语语言文学
1772 文学 外国语言文学 亚非语言文学
1773 文学 中国语言文学 中国古代文学
1774 文学 外国语言文学 外国语言学及应用语言学
1775 文学 外国语言文学 外国语言文学
1776 文学 中国语言文学 中国少数民族语言文学
1777 文学 翻译 法语口译
1778 文学 翻译 日语笔译
1779 文学 外国语言文学 阿拉伯语语言文学
1780 文学 外国语言文学 日语语言文学
1781 文学 中国语言文学 学科教育
1782 文学 中国语言文学 文化研究
1783 文学 中国语言文学 语言学与应用语言学
1784 文学 新闻传播学 媒介经营与管理
1785 文学 中国语言文学 区域文化与中国文学
1786 文学 外国语言文学 翻译学
1787 文学 中国语言文学 中外教育关系
1788 文学 中国语言文学 德育学
1789 文学 中国语言文学 藏学
1790 文学 新闻传播学 跨文化传播学
1791 文学 中国语言文学 中国文学
1792 文学 中国语言文学 中国民间文学
1793 文学 中国语言文学 亚洲文化研究
1794 文学 中国语言文学 语言政策与语言规划  
1795 文学 中国语言文学 语言病理学  
1796 文学 中国语言文学 心理语言学  
1797 文学 中国语言文学 语言认知科学  
1798 文学 中国语言文学 语言资源学  
1799 文学 中国语言文学 写作学
1800 文学 中国语言文学 应用文体学
1801 文学 翻译 西班牙语口译  
1802 文学 翻译 阿拉伯语口译  
1803 文学 翻译 意大利语口译  
1804 文学 外国语言文学 语言政策与语言教育  
1805 文学 外国语言文学 全球传播  
1806 文学 外国语言文学 国别和区域研究  
1807 文学 新闻传播学 广播电视学(文学)
1808 文学 中国语言文学 艺术人类学与民间文学
1809 文学 中国语言文学 现代汉语语言学
1810 文学 新闻传播学类 媒介管理学
1811 文学 新闻传播学 新闻学(中国媒体与全球传播)  
1812 文学 中国语言文学类 汉语国际教育(汉语)
1813 文学 中国语言文学 语文教育  
1814 文学 中国语言文学 汉语国际教育(文学)  
1815 文学 中国语言文学类 中国文学古今演变
1816 文学 翻译 朝鲜语口译
1817 文学 外国语言文学 国别与区域研究
1818 文学 新闻传播学 新闻学
1819 文学 新闻与传播 新闻实务与深度报道
1820 文学 新闻与传播 新媒体与舆情监测
1821 文学 新闻与传播 时尚传播与文化创意
1822 文学 新闻传播学类 新闻与传播硕士  
1823 文学 外国语言文学类 外国语言文学(国别和区域研究)  
1824 文学 中国语言文学 语言智能与技术  
1825 文学 中国语言文学 文化传播
1826 文学 中国语言文学 汉语国际传播  
1827 文学 外国语言文学 泰语笔译  
1828 文学 外国语言文学 泰语口译  
1829 文学 外国语言文学 越南语笔译  
1830 文学 外国语言文学 越南语口译  
1831 文学 新闻传播学 电视电影与视听传播学
1832 文学 中国语言文学 中国古代文学(含中国古典文献学)
1833 文学 中国语言文学 中国现当代文学(含比较文学与世界文学)
1834 文学 中国语言文学 影视文艺理论与创作  
1835 文学 外国语言文学 商务英语研究  
1836 文学 翻译 西班牙语笔译  
1837 文学 外国语言文学 语言与人脑科学  
1838 文学 外国语言文学 国际语言服务  
1839 文学 外国语言文学 国别与区域研究(文学)  
1840 文学 外国语言文学 语言数据科学与应用  
1841 文学 中国语言文学类 中国学(文学与文化)  
1842 文学 中国语言文学 文化传播与文化产业学  
1843 文学 外国语言文学 亚非地区研究  
1844 文学 中国语言文学 中国文化网络传播
1845 文学 中国语言文学 语言与文化传播
1846 文学 外国语言文学 跨文化研究  
1847 文学 翻译 阿拉伯语笔译  
1848 医学 中西医结合 中西医结合药理  
1849 医学 临床医学 感染病学  
1850 医学 药学 中药与天然药物学  
1851 医学 临床医学 内科学(风湿病)
1852 医学 临床医学 输血医学
1853 医学 临床医学 外科学(烧伤)
1854 医学 临床医学 外科学(胸心外)
1855 医学 临床医学 外科学(肝胆)
1856 医学 临床医学 外科学(创伤骨)
1857 医学 临床医学 外科学(脊柱骨)
1858 医学 临床医学 外科学(关节骨)
1859 医学 临床医学 外科学(心血管外)
1860 医学 临床医学 外科学(乳腺)
1861 医学 临床医学 外科学(血管)
1862 医学 临床医学 急诊医学(重症)
1863 医学 公共卫生 全球健康
1864 医学 公共卫生与预防医学 传染病预防控制
1865 医学 公共卫生与预防医学 公共卫生政策与管理
1866 医学 基础医学 病理学
1867 医学 临床医学 口腔内科学
1868 医学 口腔医学 口腔颌面外科学
1869 医学 口腔医学 口腔全科医学
1870 医学 医学技术 康复治疗技术
1871 医学 中医学 中医全科医学
1872 医学 公共卫生与预防医学 卫生检验学  
1873 医学 临床医学 口腔整形美容学
1874 医学 护理学 临床护理学  
1875 医学 护理学 社区护理学  
1876 医学 临床医学 疾病分子与转化医学  
1877 医学 临床医学 母婴医学  
1878 医学 药学 天然药物化学  
1879 医学 医学技术 放射治疗物理技术  
1880 医学 医学技术 呼吸治疗  
1881 医学 医学技术 临床营养  
1882 医学 医学技术 医学工程技术  
1883 医学 基础医学 干细胞与再生医学
1884 医学 临床医学 内科学(肾病)
1885 医学 临床医学 内科学(心血管病)
1886 医学 临床医学 内科学(血液病)
1887 医学 临床医学 外科学(骨外)
1888 医学 临床医学 外科学(泌尿外)
1889 医学 临床医学 外科学(普外)
1890 医学 临床医学 外科学(整形外科)
1891 医学 临床医学 外科学(神外)
1892 医学 临床医学 妇产科学(妇科)
1893 医学 临床医学 妇产科学(产科)
1894 医学 护理学 基础护理学  
1895 医学 基础医学 移植医学
1896 医学 基础医学 微创医学
1897 医学 基础医学 临床病理
1898 医学 药学 社会与管理药学
1899 医学 临床医学 外科学(神经外科)  
1900 医学 临床医学 外科学(普通外科)  
1901 医学 临床医学 外科学(小儿外科)  
1902 医学 临床医学 外科学(骨外科)  
1903 医学 临床医学 外科学(急诊外科)  
1904 医学 临床医学 内科学(肾内科)  
1905 医学 药学类 药物科学
1906 医学 基础医学 医学生物化学与分子生物学  
1907 医学 临床医学 健康管理学(临床医学)  
1908 医学 中医学 中医骨伤学  
1909 医学 基础医学 医学系统生物学
1910 医学 公共卫生与预防医学 大数据健康科学
1911 医学 临床医学 内科学(呼吸系病)
1912 医学 临床医学 内科学(消化系病)
1913 医学 临床医学 内科学(内分泌与代谢病)
1914 医学 基础医学 分子病理学  
1915 医学 临床医学 内科学(消化内科)  
1916 医学 临床医学 内科学(呼吸内科)  
1917 医学 临床医学 外科学(泌尿外科)  
1918 医学 中西医结合 中西医结合护理
1919 医学 公共卫生与预防医学 健康教育与健康促进
1920 医学 临床医学 人文医学  
1921 医学 护理学 急危重症护理学  
1922 医学 临床医学 转化医学
1923 医学 临床医学 骨科学
1924 医学 临床医学 儿外科学
1925 医学 临床医学 超声医学
1926 医学 中西医结合 中西医结合康复学  
1927 医学 临床医学 健康管理学  
1928 医学 基础医学 分子医学
1929 医学 公共卫生与预防医学 儿少卫生与妇幼保健学  
1930 医学 公共卫生与预防医学 公共卫生与预防医学
1931 医学 药学 生药学
1932 医学 中药学 中药学
1933 医学 基础医学 免疫学
1934 医学 中西医结合 中西医结合
1935 医学 临床医学 临床口腔医学
1936 医学 临床医学 放射影像学
1937 医学 临床医学 放射肿瘤学
1938 医学 临床医学 重症医学
1939 医学 临床医学 精神病与精神卫生学
1940 医学 临床医学 中医骨伤科学  
1941 医学 临床医学 中西医结合临床  
1942 医学 临床医学 老年医学
1943 医学 临床医学 神经病学
1944 医学 中医学 中医外科学
1945 医学 中医学 中医基础理论
1946 医学 基础医学 人体解剖与组织胚胎学
1947 医学 临床医学 耳鼻咽喉科学
1948 医学 生物医学工程(医学) 生物医学工程(医学)
1949 医学 公共卫生与预防医学 卫生毒理学
1950 医学 药学 药剂学
1951 医学 药学 药理学
1952 医学 药学 药物分析学
1953 医学 药学 药物化学
1954 医学 药学 药学
1955 医学 医学技术 医学技术
1956 医学 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
1957 医学 运动人体科学(医学) 运动人体科学(医学)
1958 医学 药学 微生物与生化药学
1959 医学 公共卫生与预防医学 军事预防医学
1960 医学 科学技术史(医学) 科学技术史(医学)
1961 医学 公共卫生与预防医学 劳动卫生与环境卫生学
1962 医学 口腔医学 口腔医学
1963 医学 公共卫生与预防医学类 全球健康学
1964 医学 药学类 临床药学
1965 医学 特种医学 特种医学
1966 医学 中医学 中医医史文献
1967 医学 中医学 中医骨伤科学
1968 医学 临床医学 急诊医学
1969 医学 基础医学 放射医学
1970 医学 中医学类 中医康复学
1971 医学 临床医学 民族医学  
1972 医学 临床医学 针灸推拿学  
1973 医学 护理学 护理学
1974 医学 临床医学 皮肤病与性病学
1975 医学 基础医学 医学信息学
1976 医学 基础医学 康复医学
1977 医学 基础医学 航空、航天与航海医学
1978 医学 基础医学 基础医学
1979 医学 公共卫生 公共卫生
1980 医学 临床医学 中医内科学  
1981 医学 临床医学 临床病理学
1982 医学 基础医学 病原生物学
1983 医学 基础医学 病理学与病理生理学
1984 医学 中医学 中医临床基础
1985 医学 中医学 中医诊断学
1986 医学 临床医学 妇产科学
1987 医学 临床医学 肿瘤学
1988 医学 中西医结合 中西医结合基础
1989 医学 临床医学 外科学
1990 医学 临床医学 临床医学
1991 医学 公共卫生 食品、药品安全与管理学
1992 医学 中医学 中医保健体育
1993 医学 临床医学 中医外科学  
1994 医学 中医学 中医学
1995 医学 临床医学 眼科学
1996 医学 中医学 针灸推拿学
1997 医学 基础医学 法医学  
1998 医学 中药学 中药资源学
1999 医学 临床医学 临床心理学
2000 医学 临床医学 临床药物与器械评价科学
2001 医学 临床医学 人类重大疾病生物治疗
2002 医学 临床医学 循证医学
2003 医学 临床医学 整形
2004 医学 临床医学 血液病
2005 医学 公共卫生 儿少卫生与妇幼保健学
2006 医学 基础医学 医学生物工程学
2007 医学 基础医学 病源生物学
2008 医学 药学 分子药理学
2009 医学 药学 药物代谢动力学
2010 医学 公共卫生 运动康复与健康
2011 医学 药学 药物生物信息学
2012 医学 中医学 风湿病
2013 医学 中药学 中药药理学
2014 医学 中药学 天然药物学
2015 医学 口腔医学 口腔临床医学
2016 医学 口腔医学 口腔基础医学
2017 医学 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学
2018 医学 社会医学与卫生事业管理 社会医学与卫生事业管理
2019 医学 护理 护理
2020 医学 临床医学 麻醉学
2021 医学 中医学 中医妇科学
2022 医学 中医学 中医五官科学  
2023 医学 中医学 中医内科学
2024 医学 中医学 中医儿科学
2025 医学 中医学类 中医养生学
2026 医学 中医学 民族医学
2027 医学 中医学 方剂学
2028 医学 临床医学 康复医学与理疗学
2029 医学 临床医学 影像医学与核医学
2030 医学 临床医学 运动医学
2031 医学 临床医学 中医儿科学  
2032 医学 临床医学 中医妇科学  
2033 医学 中西医结合 中西医结合临床
2034 医学 临床医学 中医五官科学
2035 医学 临床医学 全科医学
2036 医学 临床医学 儿科学
2037 医学 临床医学 内科学
2038 医学 临床医学 临床检验诊断学
2039 医学 临床医学 呼吸系病
2040 医学 临床医学 心血管病
2041 医学 临床医学 放射治疗学
2042 医学 临床医学 泌尿外科
2043 医学 临床医学 生殖医学
2044 医学 临床医学 精神病学
2045 医学 公共卫生 人兽共患病学
2046 医学 公共卫生 健康与社会行为学
2047 医学 公共卫生 公共卫生检验学
2048 医学 公共卫生 微生物与免疫学
2049 医学 公共卫生 流行病学
2050 医学 公共卫生 营养与卫生学
2051 医学 公共卫生 营养学与食品卫生
2052 医学 口腔医学 口腔修复学
2053 医学 基础医学 人体解剖学
2054 医学 基础医学 劳动卫生与职业病学
2055 医学 基础医学 医学伦理学
2056 医学 基础医学 医学生理学与时间生物学
2057 医学 基础医学 基础药理学
2058 医学 基础医学 环境卫生学
2059 医学 基础医学 组织与胚胎学
2060 医学 药学 分子药学
2061 医学 药学 生物技术药学
2062 医学 药学 药学信息学
2063 医学 药学 药物设计学
2064 医学 中药学 中药分析学
2065 医学 中药学 中药制药学
2066 医学 中药学 中药化学
2067 医学 中药学 中药鉴定学
2068 医学 临床医学 临床中药学
2069 医学 临床医学 临床免疫学
2070 医学 临床医学 临床口腔
2071 医学 临床医学 临床遗传学
2072 医学 临床医学 传染病
2073 医学 临床医学 内分泌与代谢病
2074 医学 临床医学 医学检验
2075 医学 临床医学 听力与言语病理学
2076 医学 临床医学 医学检验学
2077 医学 临床医学 核医学
2078 医学 临床医学 移植科学与工程学
2079 医学 基础医学 医疗法学
2080 医学 基础医学 热带医学
2081 医学 基础医学 病理解剖与病理生理学
2082 医学 药学 药物经济学
2083 医学 中药学 中草药
2084 医学 中药学 中药生物技术学
2085 医学 中药学 中药制剂学
2086 医学 中医学 中医伦理学
2087 医学 中医学 中医养生康复学
2088 医学 中医学 中医和针灸临床
2089 医学 中医学 中医工程
2090 医学 中医学 中医护理学
2091 医学 中医学 针灸学
2092 哲学 哲学 科学思想史与科学社会史
2093 哲学 哲学 国学(哲学)
2094 哲学 哲学 管理哲学
2095 哲学 哲学 政治哲学(哲学)
2096 哲学 哲学类 中国学(哲学与宗教)  
2097 哲学 哲学 比较哲学
2098 哲学 哲学 科技哲学
2099 哲学 哲学 文化哲学  
2100 哲学 哲学 国外马克思主义哲学
2101 哲学 哲学 经济哲学  
2102 哲学 哲学 科学技术哲学
2103 哲学 哲学 马克思主义哲学
2104 哲学 哲学 东方哲学与宗教
2105 哲学 哲学 宗教学
2106 哲学 哲学 中西比较哲学
2107 哲学 哲学 中国哲学
2108 哲学 哲学 中外比较哲学
2109 哲学 哲学 美学
2110 哲学 哲学 逻辑学
2111 哲学 哲学 外国哲学
2112 哲学 哲学 伦理学
2113 哲学 哲学 哲学
2114 哲学 哲学 马克思主义中国化研究
2115 哲学 哲学 马克思主义发展史
2116 哲学 哲学 休闲学
2117 艺术学 美术学 美术学(跨媒体艺术)
2118 艺术学 美术学 美术学(雕塑)
2119 艺术学 美术学 美术学(纤维艺术)
2120 艺术学 美术学 美术学(美术教育理论与社会美育实践研究)
2121 艺术学 设计学 设计学(公共艺术)
2122 艺术学 设计学 设计学(艺术设计学理论研究)
2123 艺术学 美术学 设计学(视觉传达设计)
2124 艺术学 设计学 设计学(产品设计)
2125 艺术学 设计学 设计学(工业设计)
2126 艺术学 设计学 设计学(染织服装设计)
2127 艺术学 设计学 设计学(中国当代陶瓷艺术)
2128 艺术学 设计学 设计学(工艺美术)
2129 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(纪录片艺术)
2130 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(动画)
2131 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(插画)
2132 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(游戏与交互艺术)
2133 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(数字媒体艺术)
2134 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(电影理论)
2135 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学(影视编导)
2136 艺术学 艺术学理论 艺术学理论(艺术管理研究)
2137 艺术学 艺术学理论 艺术学理论(艺术史与视觉文化)
2138 艺术学 美术学 美术学(中国花鸟画)
2139 艺术学 美术学 美术学(中国画综合)
2140 艺术学 美术学 美术学(书法篆刻)
2141 艺术学 美术学 美术学(油画)
2142 艺术学 美术学 美术学(版画)
2143 艺术学 美术学 美术学(壁画)
2144 艺术学 美术学 美术学(综合材料绘画)
2145 艺术学 美术学 美术学(水性材料绘画)
2146 艺术学 美术学 图片摄影和创作  
2147 艺术学 美术学 动画创作  
2148 艺术学 美术学 交互媒体艺术创作  
2149 艺术学 美术学 虚拟交互影像创作  
2150 艺术学 戏剧与影视学 音乐戏剧研究  
2151 艺术学 设计学 视觉传达与时尚数媒研究
2152 艺术学 设计学 创意设计与美好生活
2153 艺术学 艺术学理论 艺术学理论(艺术史学史)
2154 艺术学 艺术学理论 艺术学理论(美术考古与博物馆学)
2155 艺术学 艺术学理论 艺术学理论(美术史与理论)
2156 艺术学 美术学 美术学(媒体文化与策展研究)
2157 艺术学 美术学 美术学(艺术科技创作与研究)
2158 艺术学 音乐与舞蹈学 舞蹈编导(艺术学)  
2159 艺术学 设计学 设计学(数字媒体设计方向)  
2160 艺术学 设计学 服装设计理论与实践
2161 艺术学 设计学 纺织品艺术设计理论与实践
2162 艺术学 美术学 插画艺术研究
2163 艺术学 美术学 综合艺术研究
2164 艺术学 美术学 美术史论与艺术管理
2165 艺术学 设计学 工艺美术与时尚设计研究
2166 艺术学 设计学 环境设计与时尚人居研究
2167 艺术学 设计学 工业设计与智造研究
2168 艺术学 音乐与舞蹈学 舞蹈表演(艺术学)  
2169 艺术学 音乐与舞蹈学 舞蹈教育(艺术学)  
2170 艺术学 戏剧与影视学 录音艺术(艺术学)  
2171 艺术学 美术学 雕塑(艺术学)  
2172 艺术学 美术学 公共艺术(艺术学)  
2173 艺术学 戏剧与影视学 音乐戏剧导演  
2174 艺术学 戏剧与影视学 戏剧音乐音响设计与制作  
2175 艺术学 艺术学理论 艺术批评与教育
2176 艺术学 美术学 商业插画
2177 艺术学 美术学 公共艺术与色彩研究
2178 艺术学 艺术学理论 艺术史  
2179 艺术学 艺术学理论 艺术美学  
2180 艺术学 艺术学理论 艺术批评  
2181 艺术学 艺术学理论 刘海粟与上海美专校史研究  
2182 艺术学 设计学 设计教育研究  
2183 艺术学 音乐与舞蹈学 声乐表演  
2184 艺术学 戏剧与影视学 歌剧理论研究  
2185 艺术学 戏剧与影视学 音乐影像志学  
2186 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐剧声乐  
2187 艺术学 音乐与舞蹈学 电影音乐制作  
2188 艺术学 音乐与舞蹈学 乐器修造  
2189 艺术学 音乐与舞蹈学 钢琴合作艺术  
2190 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐戏剧舞台总成艺术  
2191 艺术学 艺术学理论 文化产业研究  
2192 艺术学 美术学 数字动画技术  
2193 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐美学  
2194 艺术学 美术学 动漫策划  
2195 艺术学 美术学 虚拟空间艺术  
2196 艺术学 美术学 实验影像艺术  
2197 艺术学 美术学 美术批评  
2198 艺术学 设计学 产品信息设计  
2199 艺术学 美术学 文物鉴赏与修复  
2200 艺术学 音乐与舞蹈学 演艺制作与剧院管理  
2201 艺术学 美术学 展览策划与艺术机构管理  
2202 艺术学 设计学 室内设计(艺术学)  
2203 艺术学 设计学 服装设计(艺术学)  
2204 艺术学 美术学 美术学(中国人物画)
2205 艺术学 美术学 美术学(中国山水画)
2206 艺术学 戏剧与影视学 数字音频应用艺术  
2207 艺术学 戏剧与影视学 戏曲历史与理论  
2208 艺术学 戏剧与影视学 虚拟现实与互动艺术  
2209 艺术学 戏剧与影视学 广播影视艺术理论研究  
2210 艺术学 戏剧与影视学 动画艺术理论研究  
2211 艺术学 戏剧与影视学 数字媒体艺术理论研究  
2212 艺术学 美术学 壁画  
2213 艺术学 美术学 中国画(山水)  
2214 艺术学 美术学 中国画(人物)  
2215 艺术学 美术学 中国画(花鸟)  
2216 艺术学 美术学 插画  
2217 艺术学 设计学 设计史研究  
2218 艺术学 设计学 设计批评研究  
2219 艺术学 设计学 传统器具设计研究  
2220 艺术学 美术学 书法(篆刻)  
2221 艺术学 设计学 设计管理研究  
2222 艺术学 设计学 图案学与图形文化研究  
2223 艺术学 设计学 设计人类学研究  
2224 艺术学 设计学 书籍设计与插图艺术  
2225 艺术学 设计学 产品设计理论与方法研究  
2226 艺术学 设计学 装饰艺术  
2227 艺术学 艺术学理论类 艺术教育(艺术学)  
2228 艺术学 设计学 纤维艺术与纺织品设计  
2229 艺术学 设计学 首饰艺术  
2230 艺术学 设计学 漆艺术  
2231 艺术学 设计学 形式语言  
2232 艺术学 设计学 综合材料与实验艺术  
2233 艺术学 设计学 文化创意设计  
2234 艺术学 艺术学理论 文化遗产(艺术学)  
2235 艺术学 设计学 数字媒体设计  
2236 艺术学 设计学 参数化设计与建造  
2237 艺术学 设计学 玻璃艺术与工艺  
2238 艺术学 设计学 金属艺术与工艺  
2239 艺术学 设计学 工业设计(艺术学)  
2240 艺术学 设计学 展示设计  
2241 艺术学 戏剧与影视学类 戏剧(歌剧艺术)  
2242 艺术学 艺术学理论 音乐人类学  
2243 艺术学 艺术学理论 音乐美学与批评  
2244 艺术学 艺术学理论 音乐审美心理学  
2245 艺术学 艺术学理论 东方音乐研究  
2246 艺术学 艺术学理论 流行音乐研究  
2247 艺术学 艺术学理论 艺术教育理论  
2248 艺术学 美术学 中国美术史  
2249 艺术学 美术学 中国画论  
2250 艺术学 美术学 外国美术史  
2251 艺术学 美术学 书画美学  
2252 艺术学 美术学 书法(篆刻)理论  
2253 艺术学 艺术学理论 艺术原理  
2254 艺术学 音乐与舞蹈学 中国音乐史
2255 艺术学 艺术学理论 艺术文化学
2256 艺术学 设计学类 产品开发与设计理论  
2257 艺术学 设计学类 环境设计及理论  
2258 艺术学 戏剧与影视学 西方戏剧史论  
2259 艺术学 戏剧与影视学 中国话剧史论  
2260 艺术学 戏剧与影视学 播音与主持艺术理论与实践  
2261 艺术学 戏剧与影视学 舞台美术理论与实践(舞台设计方向)  
2262 艺术学 戏剧与影视学 舞台美术理论与实践(灯光设计)  
2263 艺术学 戏剧与影视学 舞台美术理论与实践(舞台造型体现)  
2264 艺术学 设计学类 视觉设计及理论  
2265 艺术学 音乐与舞蹈学 古筝  
2266 艺术学 音乐与舞蹈学 二胡  
2267 艺术学 音乐与舞蹈学 琵琶  
2268 艺术学 音乐与舞蹈学 竹笛  
2269 艺术学 音乐与舞蹈学 唢呐  
2270 艺术学 音乐与舞蹈学 古琴  
2271 艺术学 音乐与舞蹈学 小提琴  
2272 艺术学 音乐与舞蹈学 大提琴  
2273 艺术学 音乐与舞蹈学 大号  
2274 艺术学 音乐与舞蹈学 长号  
2275 艺术学 艺术学理论 艺术史与史学理论研究  
2276 艺术学 音乐与舞蹈学 长笛  
2277 艺术学 艺术学理论 艺术博物馆学  
2278 艺术学 音乐与舞蹈学 钢琴  
2279 艺术学 音乐与舞蹈学 手风琴  
2280 艺术学 艺术学理论 艺术史与博物馆典藏  
2281 艺术学 音乐与舞蹈学 管弦乐指挥  
2282 艺术学 艺术学理论 艺术博物馆与公众教育  
2283 艺术学 音乐与舞蹈学 计算机作曲技术  
2284 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐剧  
2285 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐教育理论  
2286 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐表演艺术理论研究  
2287 艺术学 音乐与舞蹈学 流行音乐表演(演唱)  
2288 艺术学 音乐与舞蹈学 流行音乐表演(演奏)  
2289 艺术学 音乐与舞蹈学 中国古代音乐史  
2290 艺术学 音乐与舞蹈学 流行音乐编创与制作  
2291 艺术学 音乐与舞蹈学 乐器修造技术  
2292 艺术学 音乐与舞蹈学 中国近现代音乐史  
2293 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐传媒技术  
2294 艺术学 音乐与舞蹈学 民族音乐学  
2295 艺术学 戏剧与影视学 影视表演  
2296 艺术学 戏剧与影视学 播音主持  
2297 艺术学 戏剧与影视学 戏剧影视剧本创意与策划  
2298 艺术学 戏剧与影视学 影视艺术创作  
2299 艺术学 音乐与舞蹈学 作品分析  
2300 艺术学 音乐与舞蹈学 东方音乐  
2301 艺术学 音乐与舞蹈学 中外歌剧音乐剧研究  
2302 艺术学 音乐与舞蹈学 影视音乐研究  
2303 艺术学 戏剧与影视学 动画艺术  
2304 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐传播  
2305 艺术学 戏剧与影视学 影视音乐创作与制作  
2306 艺术学 音乐与舞蹈学 舞蹈理论与美学  
2307 艺术学 音乐与舞蹈学 中国现当代舞蹈史  
2308 艺术学 戏剧与影视学 影视批评史  
2309 艺术学 艺术学理论 艺术学理论
2310 艺术学 美术学 视觉文化与策划研究
2311 艺术学 艺术 音乐
2312 艺术学 艺术 美术
2313 艺术学 戏剧与影视学 戏剧与影视学
2314 艺术学 艺术 艺术设计
2315 艺术学 艺术 戏曲
2316 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐与舞蹈学
2317 艺术学 美术学 美术学
2318 艺术学 设计学 设计学
2319 艺术学 艺术 广播电视
2320 艺术学 戏剧与影视学 舞台美术史论
2321 艺术学 设计学 设计管理  
2322 艺术学 美术学 美术学(中国书法文化)  
2323 艺术学 音乐与舞蹈学 配器  
2324 艺术学 音乐与舞蹈学 和声  
2325 艺术学 音乐与舞蹈学 中国传统音乐
2326 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐教育
2327 艺术学 音乐与舞蹈学 电子音乐作曲  
2328 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐治疗  
2329 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐人工智能与音乐信息科技  
2330 艺术学 戏剧与影视学 音乐剧表演理论与实践
2331 艺术学 戏剧与影视学 戏剧理论
2332 艺术学 戏剧与影视学 戏剧教育理论与实践
2333 艺术学 戏剧与影视学 戏剧管理理论与实践
2334 艺术学 戏剧与影视学 艺术法理论与实践  
2335 艺术学 音乐与舞蹈学类 复调  
2336 艺术学 音乐与舞蹈学 曲式与作品分析  
2337 艺术学 音乐与舞蹈学 视唱练耳
2338 艺术学 音乐与舞蹈学 西方音乐史
2339 艺术学 戏剧与影视学 舞台美术理论与实践(人物造型)  
2340 艺术学 戏剧与影视学类 戏剧教育
2341 艺术学 戏剧与影视学 戏剧理论与批评  
2342 艺术学 戏剧与影视学 电影理论与实践  
2343 艺术学 戏剧与影视学 影视制片理论与实践  
2344 艺术学 艺术学理论 艺术语言学
2345 艺术学 艺术学理论 艺术鉴赏
2346 艺术学 设计学 产品系统设计及理论
2347 艺术学 设计学 会展艺术与技术
2348 艺术学 设计学 城市设计
2349 艺术学 设计学 建筑艺术
2350 艺术学 设计学 影视广告
2351 艺术学 设计学 提琴制作
2352 艺术学 设计学 染织与服装设计
2353 艺术学 设计学 环境艺术
2354 艺术学 设计学 舞台服装设计与理论
2355 艺术学 设计学 舞台美术绘画造型与理论
2356 艺术学 设计学 舞台设计与理论
2357 艺术学 设计学 色彩设计
2358 艺术学 设计学 造型基础研究
2359 艺术学 音乐与舞蹈学 中国音乐史论研究
2360 艺术学 音乐与舞蹈学 古典吉他
2361 艺术学 音乐与舞蹈学 声乐表演艺术
2362 艺术学 音乐与舞蹈学 打击乐演奏
2363 艺术学 音乐与舞蹈学 指挥
2364 艺术学 音乐与舞蹈学 民族乐器演奏
2365 艺术学 音乐与舞蹈学 民族音乐指挥
2366 艺术学 音乐与舞蹈学 现代乐器分析
2367 艺术学 音乐与舞蹈学 现代器乐演奏
2368 艺术学 音乐与舞蹈学 电子管风琴演奏
2369 艺术学 音乐与舞蹈学 系统音乐学研究
2370 艺术学 音乐与舞蹈学 美声、民声演唱
2371 艺术学 音乐与舞蹈学 钢琴演奏
2372 艺术学 音乐与舞蹈学 音乐设计与制作
2373 艺术学 戏剧与影视学 导演
2374 艺术学 戏剧与影视学 影视文化与传播
2375 艺术学 戏剧与影视学 摄影艺术
2376 艺术学 戏剧与影视学 电影制片管理
2377 艺术学 戏剧与影视学 电影导演
2378 艺术学 戏剧与影视学 电影美术
2379 艺术学 戏剧与影视学 编剧理论与创作实践
2380 艺术学 设计学 景观设计
2381 艺术学 戏剧与影视学 戏剧戏曲学
2382 艺术学 美术学 油画
2383 艺术学 设计学 设计艺术学
2384 艺术学 音乐与舞蹈学 作曲
2385 艺术学 音乐与舞蹈学 民族管弦乐表演艺术
2386 艺术学 音乐与舞蹈学 电子音乐制作
2387 艺术学 戏剧与影视学 戏剧导演理论与实践
2388 艺术学 戏剧与影视学 电影剧本创作
2389 艺术学 戏剧与影视学 电影录音
2390 艺术学 戏剧与影视学 电视剧研究
2391 艺术学 美术学 中国绘画
2392 艺术学 艺术学理论 中国当代艺术研究
2393 艺术学 艺术学理论 文化产业
2394 艺术学 艺术学理论 艺术学
2395 艺术学 艺术学理论 表演艺术与导演理论研究
2396 艺术学 设计学 平面设计
2397 艺术学 设计学 数字艺术学
2398 艺术学 设计学 舞台化装设计与理论
2399 艺术学 戏剧与影视学 中国话剧
2400 艺术学 戏剧与影视学 影视艺术技术
2401 艺术学 戏剧与影视学 电影摄影
2402 艺术学 设计学 舞台美术理论与实践研究
2403 艺术学 音乐与舞蹈学 手风琴演奏
2404 艺术学 戏剧与影视学 影视理论与实践
2405 艺术学 设计学 会展设计
2406 艺术学 设计学 艺术设计史论
2407 艺术学 音乐与舞蹈学 管弦乐器演奏
2408 艺术学 戏剧与影视学 播音艺术
2409 艺术学 戏剧与影视学 电影文化研究
2410 艺术学 美术学 书法
2411 艺术学 美术学 版画
2412 艺术学 艺术学理论 当代艺术策展研究
2413 艺术学 艺术学理论 艺术与博物馆学
2414 艺术学 艺术学理论 表演史论与教学法
2415 艺术学 设计学 建筑环境艺术
2416 艺术学 设计学 舞台美术历史与理论研究
2417 艺术学 设计学 陶瓷艺术
2418 艺术学 音乐与舞蹈学 民族音乐作曲
2419 艺术学 音乐与舞蹈学 西洋管弦乐表演艺术
2420 艺术学 戏剧与影视学 电影类型研究
2421 艺术学 设计学 造型艺术
2422 艺术学 艺术 艺术
2423 艺术学 艺术 戏剧
2424 艺术学 艺术 舞蹈
2425 艺术学 艺术 电影
2426 艺术学 戏剧与影视学类 电影学
2427 艺术学 戏剧与影视学 东方戏剧
2428 艺术学 戏剧与影视学 中国电影史
2429 艺术学 戏剧与影视学 京剧表演
2430 艺术学 戏剧与影视学 外国戏剧
2431 艺术学 戏剧与影视学 外国电影史
2432 艺术学 戏剧与影视学 广播电视艺术学
2433 艺术学 戏剧与影视学 影视制片管理
2434 艺术学 戏剧与影视学 影视媒体理论
2435 艺术学 戏剧与影视学 影视文学
2436 艺术学 戏剧与影视学 影视编导
2437 艺术学 戏剧与影视学 戏剧管理
2438 艺术学 戏剧与影视学 戏剧(影视)表演理论与实践
2439 艺术学 戏剧与影视学 文艺与传媒
2440 艺术学 戏剧与影视学 电影剧本创作及理论
2441 艺术学 戏剧与影视学 电影市场营销
2442 艺术学 戏剧与影视学 电影理论
2443 艺术学 戏剧与影视学 电影表演
2444 艺术学 戏剧与影视学 电视剧本创作及理论
2445 艺术学 戏剧与影视学 舞台灯光设计与灯光技术
2446 艺术学 美术学 中国传统书画研究
2447 艺术学 美术学 文物鉴定与修复
2448 艺术学 美术学 美术史
2449 艺术学 艺术学理论 中国戏曲史论
2450 艺术学 艺术学理论 外国音乐史论研究
2451 艺术学 艺术学理论 戏剧美学
2452 艺术学 艺术学理论 综合艺术
2453 艺术学 艺术学理论 美术史论
2454 艺术学 艺术学理论 艺术教育

Hãy dành tặng tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền!

Thông tin liên hệ Riba

Chuyên mục:
Danh sách · Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *