“Du học online” giữa COVID19 – Trải nghiệm vô cùng khó chịu nhưng cũng đầy ý nghĩa