Nhà Thiệt Nghèo, Mồ Côi Cả Cha Lẫn Mẹ Có Đi Du Học Được Không?