Cuộc sống của du học sinh ở Trung Quốc có tốt không?