danh sach cac truong tai thuong hai
1224
Views

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Thượng Hải, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.  

Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn

Danh sách các trường tại Thượng Hải

Dai-hoc-Giao-thong-Thuong-Hai
Đại học Giao thông Thượng Hải
STT Logo Trường Rank Tỉnh Thành phố Mã Trường Chi tiết
1 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Giao thông Thượng Hải
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
4 Thượng Hải Thượng Hải 10248
2 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Phúc Đán
Trường Tổng hợp
一流大学A类/211/985
6 Thượng Hải Thượng Hải 10246
3 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Đồng Tế
Trường Kỹ thuật
一流大学A类/211/985
16 Thượng Hải Thượng Hải 10247
4 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Sư phạm Hoa Đông
Trường Sư phạm
一流大学A类/211/985
29 Thượng Hải Thượng Hải 10269
5 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải
Trường Tài chính
一流学科/211
35 Thượng Hải Thượng Hải 10272
6 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Thượng Hải
Trường Tổng hợp
一流学科/211
43 Thượng Hải Thượng Hải 10280
7 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Bách khoa Hoa Đông
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
45 Thượng Hải Thượng Hải 10251
8 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học New York Thượng Hải
Trường Tổng hợp
N/A
72 Thượng Hải Thượng Hải 16404
9 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Đông Hoa
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
81 Thượng Hải Thượng Hải 10255
10 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Bách khoa Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
92 Thượng Hải Thượng Hải 10252
11 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải
Trường Ngôn ngữ
一流学科/211
93 Thượng Hải Thượng Hải 10271
12 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Trung y dược Thượng Hải
Trường Y dược
一流学科
94 Thượng Hải Thượng Hải 10268
13 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Sư phạm Thượng Hải
Trường Sư phạm
N/A
105 Thượng Hải Thượng Hải 10270
14 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Chính pháp Hoa Đông
Trường Chính pháp
N/A
132 Thượng Hải Thượng Hải 10276
15 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Học viện Hưng Vĩ Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
149 Thượng Hải Thượng Hải 12914
16 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Thể dục thể thao Thượng Hải
Trường Thể thao
一流学科
165 Thượng Hải Thượng Hải 10277
17 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Hải dương Thượng Hải
Trường Nông nghiệp
一流学科
166 Thượng Hải Thượng Hải 10264
18 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại Thượng Hải
Trường Tài chính
N/A
167 Thượng Hải Thượng Hải 10273
19 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Hàng hải Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
172 Thượng Hải Thượng Hải 10254
20 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Học viện Hý kịch Thượng Hải
Trường Nghệ thuật
N/A
172 Thượng Hải Thượng Hải 24691
21 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Kỹ thuật Công trình Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
207 Thượng Hải Thượng Hải 10856
22 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Điện lực Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
222 Thượng Hải Thượng Hải 10256
23 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Kỹ thuật Ứng dụng Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
235 Thượng Hải Thượng Hải 10259
24 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Chính pháp Thượng Hải
Trường Chính pháp
N/A
285 Thượng Hải Thượng Hải 11835
25 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Tài chính Kế toán Lập Tín Thượng Hải
Trường Tài chính
N/A
302 Thượng Hải Thượng Hải 11047
26 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Cao đẳng Hải quan Thượng Hải
Trường Tổng hợp
N/A
311 Thượng Hải Thượng Hải 10274
27 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Công nghiệp 2 Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
325 Thượng Hải Thượng Hải 12044
28 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Điện cơ Thượng Hải
Trường Kỹ thuật
N/A
345 Thượng Hải Thượng Hải 11458
29 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Học viện Âm nhạc Thượng Hải
Trường Nghệ thuật
一流学科
354 Thượng Hải Thượng Hải 10278
30 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Trường kinh doanh Thượng Hải
Trường Tài chính
N/A
446 Thượng Hải Thượng Hải 12050
31 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Y tế Sức khỏe Thượng Hải
Trường Y dược
N/A
548 Thượng Hải Thượng Hải 10262
32 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Sanda Thượng Hải
Trường Tài chính
N/A
553 Thượng Hải Thượng Hải 11833
33 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Lida Thượng Hải
Trường Tổng hợp
N/A
600 Thượng Hải Thượng Hải 12587
34 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải
Trường Nghệ thuật
N/A
600 Thượng Hải Thượng Hải 13632
35 Danh sách các trường tại Thượng Hải - Riba.vn Đại học Kiến Kiều Thượng Hải
Trường Tổng hợp
N/A
800 Thượng Hải Thượng Hải 12799

Hãy dành tặng tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền!

Thông tin liên hệ Riba

Thẻ Tags:
Chuyên mục:
Danh sách · Khám phá

Comments are closed.