Tham gia cuộc thi Vinh danh người thắng cuộc 2021 – Nguyện cho bạn luôn giữ vững sơ tâm