Hành trình đạt 5 học bổng – Vinh danh người thắng cuộc 2020 – Quỳnh Trần