Học sinh Trung Quốc làm thế nào để duy trì sức khỏe khi học 14 tiếng một ngày?