Học viện Hý Kịch Trung ương – ngôi trường mơ ước và cái nôi của những diễn viên nổi tiếng hoa ngữ