THÀNH PHỐ BẮC KINH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BẮC KINH