498
Views

Tại Việt Nam

1. Viện Khổng Tử – Đại học Hà Nội

 • 推荐人单位: Viện Khổng Tử
 • 电话/Tel of Recommending Institute:84-869651828
 • 传真/Fax of Recommending Institute:无
 • 推荐机构邮件/E-mail:hsk-hanu@hanu.edu.vn
 • 推荐人姓名/Name of Referee:罗军
 • 电话/Tel:84-813213756

2. Đại học ngoại ngữ – ULIS – VNU

 • 推荐人单位: 越南河内国家大学所属外国语大学
 • 推荐机构电话: 84-437547269
 • 传真: 84-437548057
 • Email: thugioithieu.hsk.ulis@gmail.com
 • 推荐人姓名: 范明进
 • 推荐人电话: 84-437547269

3. Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh

 • 推荐人单位: HSK 海外考点 – 越南胡志明市师范大学中文系
 • 电话/Tel of Recommending Institute:(0084-28) 38352020-150
 • 传真/Fax of Recommending Institute:无
 • 推荐机构邮件/E-mail:locnp@hcmue.edu.vn
 • 推荐人姓名/Name of Referee:阮福禄
 • 电话/Tel:84-28-38352020

4. Đại học Thành Đông

 • 推荐人单位: HSK 海外考点 – 越南城东大学
 • 地址:03 Vu Cong Dan – Phuong Tu Minh – Hai Duong – Viet Nam
 • 推荐机构电话:(0084) 975062097
 • 推荐人姓名:段玉石
 • 推荐机构邮件:thachdn@thanhdong.edu.vn

Tại Trung Quốc

1. 浙江师范大学 – Đại học Sư phạm Chiết Giang

 • 机构代码: 10345
 • 推荐机构: 浙江师范大学
 • 推荐机构邮件/Email:583521290@qq.com
 • 推荐机构电话: 86-579- 82283890
 • 推荐机构传真: +86-579-82280337
 • 推荐人姓名: 吴强
 • 推荐人电话:86-579-82281326

2. 河北大学 – Đại học Hà Bắc

 • 推荐机构:河北大学
 • 推荐机构邮箱:hbuadmissionoffice@hbu.edu.cn
 • 推荐机构电话:03125971109
 • 推荐机构传真:03125079523
 • 推荐人:李亚男
 • 推荐人电话:03125079523

3. 大连外国语大学

 • 推荐机构 : 大连外国语大学
 • 电话: 86-411-86115286
 • 传真:无
 • 邮箱: scs@dlufl.edu.cn
 • 推荐人:陈子骄
 • 电话: 86-411-86115286

4. 天津师范大学

 • 推荐机构选择:天津师范大学
 • 电话:0086-22-23541732;
 • 传真:0086-22-2351410
 • 推荐人:杨薇
 • 电话:0086-22-23541732

5. 首都师范大学 – Đại học Sư phạm Thủ Đô

 • 推荐机构/Recommending Institute: 首都师范大学
 • 传真/Fax: +86-10-68416837
 • 电话/Tel: +86-10-68902651
 • 推荐机构邮箱/Email: 6090@cnu.edu.cn
 • 推荐人姓名/Name of Referee:舒宁
 • 电话/Tel: +86-10-68902652

6. 鲁东大学 – Đại học Lỗ Đông

 • 推荐机构/Recommending Institute: 鲁东大学
 • 传真/Fax: 86-535-6697578
 • 电话/Tel: 86-535-6697893
 • 推荐机构邮箱/Email: mao6877@ldu.edu.cn
 • 推荐人姓名/Name of Referee: 毛嘉宾
 • 电话/Tel: 86-535-6697578

7. 河北师范大学 – Đại học Sư phạm Hà Bắc

 • 推荐机构: 河北师范大学
 • 传真: 86-311-80789542
 • 电话: 86-311-80789542
 • 推荐机构邮箱/Email: studyinhnu@mail.hebtu.edu.cn
 • 推荐人姓名: 李梓钰
 • 电话/Tel: 86-311-80789542
Chuyên mục:
Chưa phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *