Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh tại triển lãm “Lãng Du Trung Hoa 2023” đợt 2 có gì đặc biệt?