dai hoc ton trung son
257
Views

TOP CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẾ MẠNH CỦA ĐẠI HỌC TÔN TRUNG SƠN

Đại học Tôn Trung Sơn được nhà cách mạng nổi tiếng Tôn Trung Sơn thành lập vào năm 1924. Đây là một trường Đại học tổng hợp trọng điểm quốc gia được thành lập bởi Bộ Giáo Dục, Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng tỉnh Quảng Đông.

Là một trường Đại học trọng điểm nổi tiếng trong nước, Đại học Tôn Trung Sơn đào tạo rất nhiều chuyên ngành mũi nhọn như quản trị kinh doanh, y học cơ bản, y học lâm sàng, dược học,…Để biết thêm thông tin chi tiết từng chuyên ngành, Riba xin mời các bạn cùng đón đọc bài viết dưới đây nhé!

Top 10 chuyên ngành thế mạnh của Đại học Tôn Trung Sơn - Riba.vn

Quản trị kinh doanh

Trường Quản lý của Đại học Tôn Trung Sơn có hai ngành đào tạo cấp 1 là Quản trị kinh doanh và Khoa học Quản lý và Kỹ thuật. Trong đó, Quản trị kinh doanh là chuyên ngành trọng điểm cấp quốc gia và cũng là chuyên ngành đào tạo trọng điểm tỉnh Quảng Đông.

Sun Yat-sen University
Đại học Tôn Trung Sơn

Năm 2022 đã được chọn lại vào trong danh sách các ngành xây dựng “song nhất lưu” của Bộ Giáo Dục và xếp thứ nhất đạt A+ trong vòng đánh giá kỷ luật quốc gia lần thứ 4. Trong suốt ba năm từ năm 2019 đến năm 2022, Quản trị kinh doanh ở Đại học Tôn Trung Sơn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng các ngành học tốt nhất Trung Quốc.

Trong đánh giá chuyên ngành đầu tiên của Times Higher Education China năm 2020, các môn Quản trị kinh doanh, Khoa học Quản lý và Kỹ thuật được xếp hạng A+. Chuyên ngành quản trị kinh doanh đã được lựa chọn là chuyên ngành loại 1 cấp quốc gia và là chuyên ngành đặc thù cấp quốc gia.

Top 10 chuyên ngành thế mạnh của Đại học Tôn Trung Sơn - Riba.vn

Y học cơ bản 

Y học cơ bản của Trường Y khoa Trung Sơn là một trong những ngành học xây dựng theo đề án “song nhất lưu” của Bộ Giáo Dục và cũng là ngành học cấp 1 của tỉnh Quảng Đông. Trong vòng đánh giá cấp độ chuyên ngành học mới nhất của Bộ Giáo Dục Trung Quốc, ngành Y học cơ bản của trường Y Khoa Trung Sơn đứng thứ tư trong số các cơ sở giáo dục Đại học trong nước.

Theo dữ liệu của bảng xếp hạng các chuyên ngành tốt nhất ở Trung Quốc của Softtech, ngành y học cơ bản đứng thứ ba trong số các tổ chức giáo dục Đại học Trong nước. Ngoài ra dữ liệu xếp hạng ESI mới nhất cho thấy Đại học Tôn Trung Sơn có 7 chuyên ngành liên quan đến y học cơ bản đã lọt vào top 1% ESI hàng  đầu thế giới.

Trường Y khoa Trung Sơn có ba trung tâm trình diễn giảng dạy thử nghiệm quốc gia bao gồm y học cơ bản, kĩ năng lâm sàng và mô phỏng ảo y tế. 

Y học lâm sàng 

Y học lâm sàng là một trong những chuyên ngành phổ biến nhất tại Đại học Tôn Trung Sơn, đồng thời đây cũng là nơi xây dựng chuyên ngành đại học hạng nhất cấp quốc gia và là chuyên ngành đặc trưng cấp quốc gia . Dữ liệu xếp hạng ESI mới nhất cho thấy y học lâm sàng đã lọt vào top 1 % của ESI trên thế giới.

dai hoc ton trung son
Đại học Tôn Trung Sơn

Y học cơ bản là nền tảng của giáo dục y tế và hỗ trợ y học lâm sàng, y tế dự phòng và các ngành y tế khác. Y học cơ bản của Trường Y khoa Tôn Trung Sơn là một ngành xây dựng ” song nhất lưu” theo đề án quốc gia. 

Đại học Tôn Trung Sơn là nơi có phòng thí nghiệm kỹ thuật chung quốc gia và địa phương để chẩn đoán phân tử y học lâm sàng, phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế về y học lâm sàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, có một trung tâm nghiên cứu kỹ thuật chung của quốc gia và địa phương về tế bào gốc và y học tái tạo, một phòng thí nghiệm cấp 3 an toàn sinh học thuộc top 4 nền tảng nghiên cứu khoa học quốc gia và 3 trung tâm trình diễn giảng dạy thử nghiệm quốc gia bao gồm y học cơ bản , kỹ năng lâm sàng và mô phỏng ảo y tế.

Dược học 

Ngành được học của Đại học Tôn Trung Sơn được thành lập vào năm 1953 bởi các nhà dược học thế hệ cũ như Luo Qian và Wu Xiurong. Ngành học này là một trong những điểm cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ được phê duyệt đầu tiên ở Trung Quốc, được đánh giá là ngành học trọng điểm của tỉnh Quảng Đông vào năm 1996.

dai hoc ton trung son
Đại học Tôn Trung Sơn

Khoa Dược học được Sở Y tế tỉnh Quảng Đông phê duyệt là phòng thí nghiệm trọng điểm ” Five Ones” vào năm 1997 và năm 1998. Phòng thí nghiệm trọng điểm Y học thông qua Khoa học và Giáo dục ở Đại học Tôn Trung Sơn được công nhận là ” Cơ sở Nghiên cứu lâm sàng Thuốc Quốc gia ” vào năm 1999.  Dược học được xếp vào hàng ngũ các chuyên ngành học trọng điểm quốc gia năm 2002.

Ngành “Dược học”  còn được đánh giá là “Chuyên ngành xuất sắc quốc gia” năm 2005. Đến năm năm 2007 lại vượt qua kỳ đánh giá lại ngành học trọng điểm quốc gia và lại đạt danh hiệu ” Ngành học trọng điểm quốc gia”. Vì vậy chuyên ngành Dược học đã được lựa chọn để xây dựng chuyên ngành đại học hạng nhất quốc gia. 

Sinh thái học 

Ngành sinh thái học tại Đại học Tôn Trung Sơn bắt nguồn từ Khoa Sinh học khi trường được thành lập vào năm 1924 dựa vào Phòng thí nghiệm trọng điểm của nhà nước về kiểm soát dịch hại và sử dụng tài nguyên.

dai hoc ton trung son
Đại học Tôn Trung Sơn

Hệ sinh thái của Đại học Tôn Trung Sơn trong quá trình phát triển đã có các chuyên ngành và ngành học đã được chọn là công trường xây dựng lớn cấp quốc gia hạng nhất, xây dựng đề án “Song nhất lưu” của Bộ Giáo dục, ” Kế hoạch nền tảng vững chắc ” của Bộ Giáo dục , các dự án thí điểm cải cách toàn diện chuyên môn của Bộ Giáo dục.

Các cơ sở đào tạo tài năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản Khoa học quốc gia (bộ môn sinh thái học) đồng hạng nhất (A +) trong vòng đánh giá các môn học quốc gia lần thứ ba và thứ tư.

Top 10 chuyên ngành thế mạnh của Đại học Tôn Trung Sơn - Riba.vn

Y tế công cộng và y tế dự phòng 

Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Tôn Trung Sơn tiền thân là Phòng Nghiên cứu và Giảng dạy Vệ sinh được thành lập năm 1956, Khoa Y tế Công cộng được thành lập năm 1976 , đến năm 1986 đổi tên thành Trường Y tế Công cộng. 

Trường hiện có chương trình tiến sĩ cho ngành cấp một ” Y tế công cộng và y tế dự phòng ” và một hệ nghiên cứu sau tiến sĩ cho chuyên ngành ” Y tế công cộng và y tế dự phòng “. “Y tế công cộng và y tế dự phòng” là chuyên ngành trọng điểm trong số các chuyên ngành cấp một của tỉnh Quảng Đông.

“Chất độc học cho sức khỏe” là chuyên ngành trọng điểm cấp hai của quốc gia. Trong vòng đánh giá kỷ luật quốc gia lần thứ tư,  chuyên ngành “Y tế công cộng và y tế dự phòng” được đánh giá B + đứng thứ sáu. 

Triết học 

Triết học là một trong những chuyên ngành tốt nhất của Đại học Tôn Trung Sơn, được chọn để xây dựng chuyên ngành đại học hạng nhất cấp quốc gia và là chuyên ngành đặc trưng cấp quốc gia . Môn triết học được chọn là môn xây dựng “song nhất lưu” quốc gia, đồng thời đạt loại A trong đợt đánh giá chuyên ngành quốc gia lần thứ tư. 

dai hoc ton trung son
Đại học Tôn Trung Sơn

Trường đại học Khoa Triết học của Đại học Tôn Trung Sơn đã tập hợp các học giả nổi tiếng trong những ngày đầu và đặt nền tảng học thuật rất sâu sắc.

Khoa Triết học của Đại học Tôn Trung Sơn được thành lập vào năm 1924. Khoa này có lịch sử lâu đời về các ngành học và truyền thống học thuật vững mạnh, là một trong những khoa đầu tiên được xây dựng vào thời kỳ đầu của Tôn Trung Sơn.

Trong số đó nghiên cứu về triết học Trung Quốc của ông Feng Youlan, nghiên cứu về triết học phương Tây của ông Wu Kang, nghiên cứu về triết học so sánh của ông Zhu Qianzhi, nghiên cứu về triết học Mác của ông Li Da và ông He Sijing, nghiên cứu về triết học Mác của ông Chen Rongjie Zhu Zixue và nghiên cứu về thẩm mỹ của ông Ma Cai đều đã gây ảnh hưởng quan trọng trong giới học thuật, đồng thời cũng đã tạo dựng vị trí hàng đầu của Khoa Triết học tại CUHK trong nước .

Điều dưỡng 

Trường Điều dưỡng của Đại học Tôn Trung Sơn đã mở chương trình đào tạo đại học về điều dưỡng vào năm 1985, bắt đầu tuyển sinh sau đại học về điều dưỡng vào năm 2000 và bắt đầu tuyển sinh sau đại học về điều dưỡng vào năm 2004 .

dai hoc ton trung son
Đại học Tôn Trung Sơn

Năm 2005, Điều dưỡng trở thành chuyên ngành nổi tiếng trong các trường cao đẳng và đại học ở tỉnh Quảng Đông, năm 2010 trở thành nhóm thứ sáu của các trường cao đẳng và đại học có cơ sở xây dựng chuyên ngành đặc trưng bậc đại học, năm 2011 trở thành điểm cấp bằng tiến sĩ cho các ngành cấp một ngành điều dưỡng. Năm 2012 nó trở thành ngành học trọng điểm của tỉnh Quảng Đông.

Năm 2019, chuyên ngành được phê duyệt là trường đại học hạng nhất quốc gia. Năm 2020 thông qua chứng chỉ chuyên ngành điều dưỡng đại học của Bộ Giáo dục và đạt được thành tích tốt nhất có giá trị trong 8 năm. Năm 2020, ngành Điều dưỡng sẽ lọt vào top 75 thế giới trong “Bảng xếp hạng các ngành học đẳng cấp thế giới ” và đứng đầu Trung Quốc đại lục. 

Top 10 chuyên ngành thế mạnh của Đại học Tôn Trung Sơn - Riba.vn

Khoa học Pháp y

Khoa Pháp y Trường Đại học Y khoa Tôn Trung Sơn là một trong những cái nôi của nền giáo dục pháp y hiện đại ở Trung Quốc. Tiền thân của nó là Nhóm Pháp y của Trường Y khoa Tôn Trung Sơn được thành lập vào năm 1953. 

Khoa pháp y có những chuyên gia pháp y lớn tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước, đại diện bởi ba giáo sư ” Zhu Jiazhen , Guo Jingyuan và Zhu Xiaoman ” – những người đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của khoa học pháp y và giáo dục pháp y của Trung Quốc. Năm 1979 Trung Quốc nối lại hệ thống nhận dạng pháp y.

Năm 1984, Khoa Pháp y của Đại học Y Trung Sơn được thành lập. Chuyên ngành khoa học pháp y là chuyên ngành xây dựng bậc đại học hạng nhất cấp quốc gia , chuyên ngành đặc trưng cấp quốc gia, đồng thời cũng được chọn là chuyên ngành nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông.

Chuyên ngành Lịch sử

Khoa Lịch sử của Đại học Tôn Trung Sơn được thành lập vào năm 1924. Khoa Lịch sử là cơ sở đào tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học quốc gia về các ngành cơ bản của khoa học xã hội và nhân văn. Có ba ngành cấp 1 là lịch sử Trung Quốc, lịch sử thế giới và khảo cổ học.

dai hoc ton trung son
Đại học Tôn Trung Sơn

Chuyên ngành lịch sử là chuyên ngành nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông. Đây là chuyên ngành đặc trưng quốc gia, điểm xây dựng chuyên ngành đại học hạng nhất quốc gia và là một trong những chuyên ngành ưu tú nhất của Đại học Tôn Trung Sơn trong số những môn trọng điểm quốc gia.

Trong lần đánh giá chuyên ngành quốc gia lần thứ tư, lịch sử Trung Quốc được đánh giá là môn học cấp A và lịch sử thế giới được đánh giá là môn học cấp độ B. 

Trên đây là 10 ngành học trọng điểm của Đại học Tôn Trung Sơn để các bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho mọi người trong việc chọn lựa ngành học và trường học trong tương lai. 

Hãy dành tặng tác giả 1 LIKE nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé ^^!

Bài viết đã được bảo vệ bản quyền!

Thông tin liên hệ Riba

Chuyên mục:
Bảng xếp hạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *