HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT NAM KINH 2023 – NGÔI TRƯỜNG ĐẸP TỪ TRONG RA NGOÀI